روزشمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


ISC
کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر محمود گودرزیعضو هیئت علمی دانشگاه تهران

استاد (رئیس انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران)

دکتر ابوالفضل فراهانی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور

استاد (دبیر همایش)

دکتر حبیب هنریعضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دانشیار

دکتر حمید قاسمیعضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور

دانشیار

دکتر معصومه حسینیعضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور

استادیار (مسئول کارگروه برگزاری همایش)

دکتر لقمان کشاورزعضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور

دانشیار

دکتر مجید جلالی فراهانیعضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دانشیار

دکتر محمد پورکیانیعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

استادیار

دکتر فرشاد تجاریعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

استاد

دکتر ناهید اتقیاعضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

دانشیار

دکتر علی‌محمد صفانیاعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

استاد

دکتر عبدالمهدی نصیرزادهعضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور

استادیار

دکتر لیلا قربانی قهفرخیعضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور

استادیار

دکتر مرتضی رضائی صوفیعضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور

دانشیار

دکتر عباس نظریانعضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجائی

استادیار

دکتر مرجان صفاریعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

استادیارورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


پوستر همایش
تماس با دبیرخانه

22485103 - 22485258

22455113 - 22442038

m.hosseini@pnu.ac.ir

تهران - مینی‌سیتی - ابتدای خیابان نخل - سازمان مرکزی دانشگاه پیام‌نور

تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
18 آذر 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
18 آذر 1396
آخرین مهلت ثبت نام
5 اسفند 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله
5 اسفند 1396
تاریخ برگزاری
سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران در به مدت دو روز در تاریخ16 و 117سفند ماه 1396برگزار می گردد.
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور