تاریخ های مهم همایش
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
7 دی 1394
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
15 دی 1394
آخرین مهلت ثبت نام
5 اسفند 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله
5 اسفند 1394
تاریخ برگزاری
20 و 21 اسفند 1394

هزينه هاي همايش

5 دی 1394

:به اطلاع كليه پژوهشگران مي رساند هزيته هاي نهمين همايش ملي تخصصي آمار به شرح ذيل مي باشد
1- براي اعضاي هيئت علمي و شركت كنندگان آزاد:
هزينه پرداختي براي مقاله اول به همراه پذيرايي و غذا : مبلغ 1500000 ريال
مقاله دوم: 400000
مقاله سوم: 400000
2- براي دانشجويان (با ارائه كارت دانشجويي معتبر)
هزينه پرداختي براي مقاله اول به همراه پذيرايي و غذا : مبلغ 1000000 ريال
مقاله دوم: 300000
مقاله سوم: 300000
 لازم بذكر است واريز هزينه هاي همايش پس از اعلام نتايج قطعي داوري مقالات امكان پذير خواهد بود 


962
مطالب مرتبط

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور