1394/10/1

نهمین همایش ملی تخصصی آمار
20 و 21 اسفند 1394

آخرین مهلت ثبت نام 5 اسفند 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 5 اسفند 1394
تاریخ برگزاری 20 و 21 اسفند 1394
برگزارکننده دانشگاه پیام نور ارومیهآخرین مهلت ثبت نام 5 اسفند 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 5 اسفند 1394
تاریخ برگزاری 20 و 21 اسفند 1394
برگزارکننده دانشگاه پیام نور ارومیه

پورتال همایش های استان آذربایجان غربی