دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 بهمن 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 بهمن 1395
آخرین مهلت ثبت نام
12 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله
25 فروردین 1396
تاریخ برگزاری

13 و 14 اردیبهشت ماه سال 1396 برگزار خواهد شد

Poster
تقویم


محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
زمین شناسی اقتصادی و معدن
زمین شناسی مهندسی
چینه شناسی و فسیل شناسی
زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک
کانی شناسی و سنگ شناسی
رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
آب شناسی و آب های زیرزمینی
زمین شیمی
زمین شناسی زیست محیطی
مخاطرات زیست محیطی و ژیوتکنیک
گوهرشناسی
ژیوتوریسم
زمین شناسی پزشکی
زلزله شناسی و ژیوفیزیک
اقیانوس شناسی
زمین شناسی نفت
سنجش از دور در زمین شناختی و GIS
زمین شناسی و توسعه پایدار و انرژی های نو
زمین ریخت شناسی و زمین شناسی کواترنر
دریاچه ارومیه

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
زمین شناسی اقتصادی و معدنزمین شناسی اقتصادی و معدن
زمین شناسی مهندسیزمین شناسی مهندسی
چینه شناسی و فسیل شناسیچینه شناسی و فسیل شناسی
زمین شناسی ساختمانی و تکتونیکزمین شناسی ساختمانی و تکتونیک
کانی شناسی و سنگ شناسیکانی شناسی و سنگ شناسی
رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیرسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
آب شناسی و آب های زیرزمینیآب شناسی و آب های زیرزمینی
زمین شیمیزمین شیمی
زمین شناسی زیست محیطیزمین شناسی زیست محیطی
مخاطرات زیست محیطی و ژیوتکنیکمخاطرات زیست محیطی و ژیوتکنیک
گوهرشناسیگوهرشناسی
ژئوتوریسمژیوتوریسم
زمین شناسی پزشکیزمین شناسی پزشکی
زلزله شناسی و ژیوفیزیکزلزله شناسی و ژیوفیزیک
اقیانوس شناسیاقیانوس شناسی
زمین شناسی نفتزمین شناسی نفت
سنجش از دور در زمین شناختی و GISسنجش از دور در زمین شناختی و GIS
زمین شناسی و توسعه پایدار و انرژی های نوزمین شناسی و توسعه پایدار و انرژی های نو
زمین ریخت شناسی و زمین شناسی کواترنرزمین ریخت شناسی و زمین شناسی کواترنر
دریاچه ارومیهدریاچه ارومیه


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


روزشمار همایش زمین شناسی
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


Contact
تلفن ثابت

04135431806

نمابر

04134531806

ایمیل

geology.conference.pnu@gmail.com

آدرس

خیابان حکیم نظامی( امامیه) - نبش سه راهی شهید بهشتی - دانشگاه پیام نورتبریز 

         کدپستی : 5164617985

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور