همایش ملی زبان، فرهنگ و ادبیات بختیاری
کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر غلامحسین غلامحسین زادهعضو علمی 
دکتر حسن ذوالفقاریعضو علمی 
دکتر نجمه دریعضو علمی 
دکترعلی محمدیعضو علمی 
دکتر محمد رضا نصیریعضو علمی 
دکتر جهانگیر صفریعضو علمی 
دکتر عباس قنبری عدیویعضو علمی 
دکتر محمد جعفر قنواتیعضو علمی 
دکتر محمد افشین وفاییعضو علمی 
دکتر محمد حکیم اذرعضو علمی 
دکتر حمید رضاییعضو علمی 
دکتر حافظ حاتمیعضو علمی 
دکتر زهرا صالحی ساداتیعضو علمی 
دکتر مسعود فروزنده عضو علمی 
دکتراصغر شهبازیعضو علمی 
دکتر اسماعیل صادقیعضو علمی 
دکتر مسعود الگونه جونقانیعضو علمی 
فرزاد محمدی  
صبا ال ابراهیمعضو علمی 


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


038-32251533

038-32263915

09017856852

038-32263915

hpnuchb@gmail.com

عضویت در کانال تلگرام  :   https://t.me/farhangvaadabiyatbakhtiyari

09017856852     شماره تلگرام 

شهرکرد خیابان فردوسی شمالی دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور