همایش ملی زبان، فرهنگ و ادبیات بختیاری
روش تدوین مقاله

شیوه‌نامة نگارش مقالات همایش ملّی «زبان، فرهنگ و ادبیّات بختیاری»

 شیوه نامه نگارش مقالات.docx (25.43 kb)دانلود فایل روش تدوین  

الف- مقالات از حیث محتوا و مضمون:

1-     مقاله باید پاسخ‌گوی نیازهای مخاطبان و علاقه‌مندان در یکی از رویکردهای متناسب با اهداف همایش باشد.

2-     مقاله باید دارای استنادهای قوّی و مستدّل باشد.

3-     موضوع و محتوای مقاله باید مختصر، تازه و بدیع و در عین حال رسا و وافی به مقصود و متناسب با متن باشد.

ب‌-  مقالات از حیت شکل و ساختار:

1-   مقاله دارای عنوان، چکیده و واژگان کلیدی (فارسی )، مقدّمه، بیان مسأله، پیشینه و ضرورت پژوهش، متن، نتیجه‌گیری، منابع و مآخذ می‌باشد.

2-     مقاله حداکثر در بیست صفحة A4 با بیشینة 23 سطر تنظیم و تدوین می‌شود.

3-   تعداد کلمات مقاله نباید بیش‌تر از 7000 کلمه باشد. تعداد کلمات کلیدی بین 3 تا 5 کلمه و چکیده نیز در یک بند (پاراگراف) با بیشینة 8 سطر و تعداد 150 کلمه تهیّه و تنظیم می‌شود.

4-     فاصله از بالا، پایین، چپ و راست هر کدام 5/2 سانتیمتر و فاصلة بین سطرها هم 1 سانتیمتر می‌باشد.

ت‌-  مقالات از حیت املا، تایپ و نگارش:

1-     متن مقاله در محیط word 2003 یا 2007 و با قلمlotus B و اندازة قلم 13 تایپ می‌گردد.

2-     موضوع مقاله با قلم B lotus 14 و به صورت سیاه (بُلد) در وسط سطر اوّل صفحة نخست قرار می‌گیرد.

3-     چکیده، کلمات کلیدی و منابع و مآخذ با قلم نازنین 11 تنظیم شود.

4-   عناوین اصلی با قلم B lotus 12 سیاه (بلد) و عناوین فرعی با قلم B lotus 11 سیاه و با لحاظ شمارة عناوین اصلی و فرعی و زیر عنوان‌ها درج شود.

5-   مقاله در دو پوشة word و pdf به پیوست نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان علمی و سازمان یا دانشگاه مربوط و نشانی رایانامه (ایمیل) و شماره همراه یا تلفن ثابت در صفحة جداگانه درج و ارسال گردد.

6-     دستور خطّ فرهنگستان زبان و ادب فارسی معیار تایپ مقالات قرار می‌گیرد.

7-   در مورد استقلال املایی کلمات و هم‌چنین اتّصال و انفصال، کرسی همزه، یای میانجی و... به دستور خطّ مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی رجوع گردد.

8-     اسامی غیر ایرانی، در کمانک(پرانتز) روبروی اسم، به انگلیسی آوانگاری شود.

9-   واژگان، ترکیبات، اشعار، مثل‌های بختیاری با استفاده از روش‌های علمی و از جمله رجوع به مقدّمة فرهنگ فارسی محمّد معین، آوانگاری و ترجمة فارسی معیار شود.

10- شیوة ارجاع و نقل قول به صورت: (نام خانودگی نویسنده، سال چاپ اثر: شمارة صفحه). می‌باشد. (زرین‌کوب، 1386: 50). در صورت استفاده از یک جلد کتاب، به صورت: (صفا، 1370، ج2: 180). و در مورد نقل قول‌های غیر مستقیم، و نقل قول‌های تلخیصی، به ترتیب عبارت به نقل از... و با تلخیص از... افزوده گردد.

11-شیوة نگارش منابع و مآخذ به صورت: نام خانوادگی، نام، (سال چاپ اثر)، نام اثر به صورت کج (ایتالیک) و سیاه (بلد)، شمارة جلد، مترجم یا مصحّح، نوبت چاپ، مکان چاپ: نام ناشر. است.

-          (دهخدا، علی اکبر (1377)، لغت‌نامه، زیر نظر محمّد معین و با نظارت جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-          هارت ناک، يوستوس،(1351)، ويتگنشتاين، ترجمة منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمي.

منابع مقالات مجلات و همایش‌های به صورت زیر است:

نام خانوادگي، نام، (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشريه، شمارة نشريه.

-          شفیعی کدکنی، محمّد رضا، (1384)، «طنز حافظ»، ماه‌نامة حافظ، شمارة23.

-          غلامحسین زاده، غلامحسین و لرستانی، زهرا، (1388)، «آیرونی در مقالات شمس»، مطالعات عرفانی، شمارة نهم.

منابع لاتین به صورت:

-         Abrams. A.H.(1970 A.D) a glossary of literary terms . newyourk: longman publication.

 

-          Anatomy of Tragedy. Frye. Northrop. Translated by. Avliai. Hellen. First ed. Isfahan: Farda. (1388/2009).

 

جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


038-32251533

038-32263915

09017856852

038-32263915

hpnuchb@gmail.com

عضویت در کانال تلگرام  :   https://t.me/farhangvaadabiyatbakhtiyari

09017856852     شماره تلگرام 

شهرکرد خیابان فردوسی شمالی دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور