روزشمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


کمیته اجرایی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر عبدالرسول قرائتی جهرمیاستاد - رئیس محترم دانشگاه پیام نور استان فارس 
دکتر قاسم فروزانیدانشیار - رئیس محترم دانشگاه پیام نور مرکز شیراز 
آقای سید علیرضا شجاعیرئیس محترم اداری دانشگاه پیام نور مرکز شیراز 
مهندس رحیم زارعکارشناس فنآوری - دانشگاه پیام نور مرکز شیراز 
آقای هادی کشاورزمدیر روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز شیراز 
آقای محمد شجاعیکارپرداز و مسئول امور مالی همایش 


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


stat10@

stat10@

conference_pnu_stat10@yahoo.com

شیراز. شهرک گلستان. بلوار دهخدا. بلوار پیام. دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


پوستر همایش
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور