روزشمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر مسعود یارمحمدیدانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر علیرضا نعمت اللهیاستاد - عضو هیات علمی دانشگاه شیراز 
دکتر عادل محمدپوردانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر 
دکتر علی شادرخدانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر روشنک علیمحمدیدانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 
دکتر رسول روزگاردانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه یزد 
دکتر پرویز نصیریدانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر انوشیروان غفاری پوراستادیار - عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج 
دکتر نرگس حسینیوناستادیار - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر آرش اردلاناستادیار - عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج 
دکتر لیدر نواییاستادیار - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر عبدالرضا بازرگان لاریاستادیار - عضو هیات علمی دانشگاه شیراز 
دکتر عبداله سعادتمنداستادیار - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر ایوب شیخیاستادیار - عضو هیات علمی دانشگاه کرمان 
دکتر حکیم بکری‌زادهاستادیار - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر مینا امین‌غفاری قره شیراناستادیار - عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر 
دکتر رحیم محمودونداستادیار - عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا 


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


stat10@

stat10@

conference_pnu_stat10@yahoo.com

شیراز. شهرک گلستان. بلوار دهخدا. بلوار پیام. دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


پوستر همایش
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور