روزشمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


هرینه‌های همایش

هزینه‌های همایش
برای شرکت‌کنندگان آزاد
حق ثبت‌نام: 1/000/000 ریال
مقاله اول: 500/000 ریال
مقاله دوم: 500/000 ریال
مقاله سوم: 500/000 ریال
برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها
حق ثبت‌نام: 700/000 ریال
مقاله اول: 500/000 ریال
مقاله دوم: 500/000 ریال
مقاله سوم: 500/000 ریال
برای دانشجویان و اعضای محترم انجمن آمار
حق ثبت‌نام: 600/000 ریال
مقاله اول: 500/000 ریال
مقاله دوم: 500/000 ریال
مقاله سوم: 500/000 ریال

conference_pnu_stat10@

جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


stat10@

stat10@

conference_pnu_stat10@yahoo.com

شیراز. شهرک گلستان. بلوار دهخدا. بلوار پیام. دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


پوستر همایش
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور