جشنواره رویش دانشگاه های پیام نورتا روز برگزاری همایش : پایان یافتپیام نور استان همدان


 

 

 
Captcha


 
دبیرخانه جشنواره رویش
تلفن ثابت

08132546730

08132546672

نمابر

08132546672

ایمیل

farhangi.ohamedan@gmail.com

تلفن همراه

مدیر هماهنگی جشنواره کشوری رویش

09183158941

09189167827

آدرس

همدان - بلوار سردار شهید همدانی - سه راهی شهرک فرهنگیان - جنب بوستان نماز - دانشگاه پیام نور استان همدان - اداره کل فرهنگی دانشگاه پیام نور استان همدان

کد پستی : 6519949853

08132546730

08132546672

08132546672

farhangi.ohamedan@gmail.com

همدان - بلوار سردار شهید همدانی - سه راهی شهرک فرهنگیان - جنب بوستان نماز - دانشگاه پیام نور استان همدان - اداره کل فرهنگی دانشگاه پیام نور استان همدان

کد پستی : 6519949853

پوستر جشنواره

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور