جشنواره رویش دانشگاه های پیام نورتا روز برگزاری همایش : پایان یافتپیام نور استان همدان
دانشگاه پیام نور استان همدان میزبان اولین جشنواره کشوری رویش
26 بهمن 1396

دکتر صفی الله صفایی رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان عنوان کرد: این جشنواره با موضوع دستاوردهای کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور به منظور توسعه و تقویت فعالیت هاي گروهی کانونی در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور سراسر کشور برگزار می شود.


ادامه مطلب ...

08132546730

08132546672

08132546672

farhangi.ohamedan@gmail.com

همدان - بلوار سردار شهید همدانی - سه راهی شهرک فرهنگیان - جنب بوستان نماز - دانشگاه پیام نور استان همدان - اداره کل فرهنگی دانشگاه پیام نور استان همدان

کد پستی : 6519949853

پوستر جشنواره

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور