جشنواره رویش دانشگاه های پیام نورتا روز برگزاری همایش : پایان یافتپیام نور استان همدان

برنامه های همایش

 این جشنواره در دو بخش علمی (داوری) و اجرایی برگزار خواهد شد:کمیته علمی شامل: کمیته بخش دینی و مذهبی، کمیته بخش اجتماعی ، کمیته بخش ادبی هنری ، کمیته فرهنگ و اندیشه و کمیته بخش نمایشگاهی می باشد. 

 کمیته حوزه دینی و مذهبی کانون های فعال در این حوزه شامل قرآن و عترت (ع)، نماز و نیایش، اسلام شناسی امر به معروف و نهی از منکر، عفاف و حجاب، مراسم، اعياد و وفیات مذهبی، مهدویت واهل بیت (ع)، هیات های مذهبی، دفاع مقدس و ایثار و شهادت است. 
 کمیته بخش حوزه اجتماعی کانون های فعال در این حوزه شامل كانون آسیب های اجتماعی، کانون جهادی ها، کانون ایران شناسی و گردشگری، كانون محیط زیست، کانون هلال احمر، کانون نجوم، کانون ورزش، کانون خاص ویژ معلولین، کانون خیریه و کانون مهارتهای زندگی می باشد.
کمیته بخش حوزه ادبی و هنری کانون های فعال این حوزه نیز شامل کانون شعر و ادب، کانون فیلم و عکس، کانون هنرهای نمایشی، کانون صنایع دستی و کانون موسیقی است. 
 کمیته بخش فرهنگ و اندیشه کانون های فعال این حوزه شامل کانون سیر مطالعاتی، کانون مطالعات فرهنگی، کانون مطالعات زنان ، کانون نشر و اندیشه، کانون گفتگو، کانون کتاب و کتابخوانی، کانون پژوهش فرهنگی می باشد. 
 کمیته بخش نمایشگاهی غرفه های کانون های دانشگاهی به منظور زمینه سازی و تقویت فعالیت های جمعی دانشجویی، بستر سازی و توجهب به نوآوری و برنامه های خلاقانه دانشجویان و ایجاد جو رقابت مثبت در فعالیت های فرهنگی در دانشگاه، در طول برگزاری جشنواره، غرفه هایی به هر یک از استان های پیام نور مناسب با تعداد کانون های فعال فرهنگی، هنری و اجتماعی آن استان اختصاص می یابد. 
وی عنوان کرد: در غرفه های بخش نمایشگاهی، هریک از استان ها می توانند دستاوردهای کانونی، فعالیت های فرهنگی و برنامه های نو و خلاقانه خود را به معرض تماشا بگذارند و در اختتامیه جشنواره نیز به بهترین غرفه ها جوایزی اهدا خواهد شد. 
در این جشنواره دستاوردها و فعالیت های کانون ها در ۳۶ شاخه مختلف مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد. 
 با توجه به اینکه همدان در سال 2018 به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی شناخته شده است برگزاری امور تفریحی و فوق برنامه، بازدید از اماکن زیارتی و سیاحتی، برنامه های فرهنگی، نشست های فرهنگی و هنری برای افراد شرکت کننده اجرایی خواهد شد.

08132546730

08132546672

08132546672

farhangi.ohamedan@gmail.com

همدان - بلوار سردار شهید همدانی - سه راهی شهرک فرهنگیان - جنب بوستان نماز - دانشگاه پیام نور استان همدان - اداره کل فرهنگی دانشگاه پیام نور استان همدان

کد پستی : 6519949853

پوستر جشنواره

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور