جشنواره رویش دانشگاه های پیام نورتا روز برگزاری همایش : پایان یافتپیام نور استان همدان

جلسه هماهنگی جشنواره کشوری رویش

2 اسفند 1396

برگزاری جلسه هماهنگی دبیر اجرایی و رییس دانشگاه پیام نور استان همدان با مسولین کمیته ها جهت برگزاری هر چه باشکوه تره اولین جشنواره رویش کشوری به میزبانی دانشگاه پیام نور استان همدان300
مطالب مرتبط

08132546730

08132546672

08132546672

farhangi.ohamedan@gmail.com

همدان - بلوار سردار شهید همدانی - سه راهی شهرک فرهنگیان - جنب بوستان نماز - دانشگاه پیام نور استان همدان - اداره کل فرهنگی دانشگاه پیام نور استان همدان

کد پستی : 6519949853

پوستر جشنواره

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور