جشنواره رویش دانشگاه های پیام نورتا روز برگزاری همایش : پایان یافتپیام نور استان همدان

بازدید رییس دانشگاه پیام نور استان همدان از غرفه های نمایشگاه بین المللی

2 اسفند 1396

بازدید دبیر برگزاری جشنواره رویش و رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان به همراه مدیرهماهنگی و مسئول کمیته بخش نمایشگاهی از غرفه های نمایشگاه بین المللی  به منظور آماده سازی استانها334
مطالب مرتبط

08132546730

08132546672

08132546672

farhangi.ohamedan@gmail.com

همدان - بلوار سردار شهید همدانی - سه راهی شهرک فرهنگیان - جنب بوستان نماز - دانشگاه پیام نور استان همدان - اداره کل فرهنگی دانشگاه پیام نور استان همدان

کد پستی : 6519949853

پوستر جشنواره

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور