جشنواره رویش دانشگاه های پیام نورتا روز برگزاری همایش : پایان یافتپیام نور استان همدان

بازدید ریاست دانشگاه پیام نور استان همدان از کارگاه سفال سازی لالجین

3 اسفند 1396

دبیر جشنواره و ریاست دانشگاه پیام نور استان همدان و مدیرهماهنگی و اجرایی از کارگاه سفال سازی لالجین  به منظور آماده سازی مقدمات برگزاری اولین  جشنواره کشوری رویش بازدید کردند328
مطالب مرتبط

08132546730

08132546672

08132546672

farhangi.ohamedan@gmail.com

همدان - بلوار سردار شهید همدانی - سه راهی شهرک فرهنگیان - جنب بوستان نماز - دانشگاه پیام نور استان همدان - اداره کل فرهنگی دانشگاه پیام نور استان همدان

کد پستی : 6519949853

پوستر جشنواره

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور