جشنواره رویش دانشگاه های پیام نورتا روز برگزاری همایش : پایان یافتپیام نور استان همدان

نقشه مکان های اسکان جشنواره

6 اسفند 1396

نقشه مجتمع میلاد نور
محل اسکان برادران
در اولین جشنواره کشوری رویش

 نقشه هتل سفیر

محل اسکان خواهران
و مدیران فرهنگی استانها

 

 


379
مطالب مرتبط

08132546730

08132546672

08132546672

farhangi.ohamedan@gmail.com

همدان - بلوار سردار شهید همدانی - سه راهی شهرک فرهنگیان - جنب بوستان نماز - دانشگاه پیام نور استان همدان - اداره کل فرهنگی دانشگاه پیام نور استان همدان

کد پستی : 6519949853

پوستر جشنواره

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور