جشنواره رویش دانشگاه های پیام نورتا روز برگزاری همایش : پایان یافتپیام نور استان همدان

قابل توجه مدیران محترم فرهنگی استان ها

12 اسفند 1396

مدیران محترم فرهنگی استانها :
درصورت حضوردربخش نمایشگاه کارگاهها بخش غیرنمایشگاهی

اولین جشنواره کشوری رویش هر چه سریعتر به آیدی زیرمراجعه نمائید

@rahilnikkheslat


289
مطالب مرتبط

08132546730

08132546672

08132546672

farhangi.ohamedan@gmail.com

همدان - بلوار سردار شهید همدانی - سه راهی شهرک فرهنگیان - جنب بوستان نماز - دانشگاه پیام نور استان همدان - اداره کل فرهنگی دانشگاه پیام نور استان همدان

کد پستی : 6519949853

پوستر جشنواره

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور