جشنواره رویش دانشگاه های پیام نورتا روز برگزاری همایش : پایان یافتپیام نور استان همدان

جلسه هماهنگی دکتر صفایی دبیر محترم جشنواره به همراه مدیر هماهنگی و روابط عمومی جشنواره با مدیر کل صدا و سیمای استان همدان در راستای پوشش خبری جشنواره

14 اسفند 1396


291
مطالب مرتبط

08132546730

08132546672

08132546672

farhangi.ohamedan@gmail.com

همدان - بلوار سردار شهید همدانی - سه راهی شهرک فرهنگیان - جنب بوستان نماز - دانشگاه پیام نور استان همدان - اداره کل فرهنگی دانشگاه پیام نور استان همدان

کد پستی : 6519949853

پوستر جشنواره

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور