جشنواره رویش دانشگاه های پیام نورتا روز برگزاری همایش : پایان یافتپیام نور استان همدان

چارت اجرایی اولین جشنواره کشوری کانونهای فرهنگی، اجتماعی و هنری (رویش) دانشگاه های پیام نور سراسر کشور

15 اسفند 1396

رئیس جشنواره/ معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه پیام نور- جناب آقای دکتر کریم نجفی برزگر

دبیر جشنواره/ مدیرکل فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام نور- جناب آقای دکتر قربان شهریاری

دبیر اجرایی جشنواره/رئیس استان دانشگاه پیام نور استان همدان- جناب آقای دکتر صفایی

مدیر هماهنگی جشنواره/مدیر اداره کل فرهنگی دانشگاه پیام نور استان همدان- جناب آقای صادق ذوقی احسان

مدیر بخش اجرایی: رقیه نیک خصلت 

مدیر بخش علمی (داوری)سعید ظروفی 

کمیته فرهنگی و فوق برنامه:علی قیاسوند

کمیته تغذیه:محمد طاهری

کمیته پذیرش:نرگس شکوهی سلگی

کمیته اسکان:سید محمد موسوی

کمیته نقلیه و ترابری:سعید کرمی

کمیته مالی:طاهره رنجبردار

کمیته امورمالی وتدارکات:عباس ابراهیمی 

کمیته حراست و انتظامات:عباس رحمانی 

کمیته تبلیغات و روابط عمومی:جلال بختیاری 

کمیته آیتی:فاطمه طاهری 

کمیته داوطلبین:علی مسلم خانی 

کمیته بخش دینی و مذهبی:حجت الاصسلام و المسلمین رضا محمدی

کمیته بخش اجتماعی:دکتر صفی اله صفایی و نواب قبادی 

کمیته بخش ادبی، هنری:ناصر مقدم پور

کمیته فرهنگ و اندیشه:محمدکریم حجازی 

کمیته بخش نمایشگاهی:علیرضا زارعی

 


364
مطالب مرتبط

08132546730

08132546672

08132546672

farhangi.ohamedan@gmail.com

همدان - بلوار سردار شهید همدانی - سه راهی شهرک فرهنگیان - جنب بوستان نماز - دانشگاه پیام نور استان همدان - اداره کل فرهنگی دانشگاه پیام نور استان همدان

کد پستی : 6519949853

پوستر جشنواره

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور