جشنواره رویش دانشگاه های پیام نورتا روز برگزاری همایش : پایان یافتپیام نور استان همدان

جلسه صمیمی ریاست دانشگاه پیام نور استان همدان به همراه اهدا لوح تقدیر و هدیه یادبود به عوامل اجرایی و برگزار کنندگان اولین جشنواره کشوری رویش

27 اسفند 1396


343
مطالب مرتبط

08132546730

08132546672

08132546672

farhangi.ohamedan@gmail.com

همدان - بلوار سردار شهید همدانی - سه راهی شهرک فرهنگیان - جنب بوستان نماز - دانشگاه پیام نور استان همدان - اداره کل فرهنگی دانشگاه پیام نور استان همدان

کد پستی : 6519949853

پوستر جشنواره

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور