آخرین مهلت ثبت نام 20 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 اردیبهشت 1395
تاریخ برگزاری 1395/02/22و1395/02/23
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز خرم آبادآخرین مهلت ثبت نام 20 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 اردیبهشت 1395
تاریخ برگزاری 1395/02/22و1395/02/23
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد

پورتال همایش های استان لرستان