تاریخ شروع ثبت نام در همایش 1 شهریور 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 1 دی 1397
آخرین مهلت ثبت نام 29 آبان 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله 11 آبان 1398
اعلام نتایج داوری 18 آبان 1398
تاریخ برگزاری همایش در روزهای 29و 30 آبان ماه سال 1398برگزار می شود.
برگزارکننده دانشگاه پیام نور

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور