تاریخ شروع ثبت نام در همایش 1 شهریور 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 1 دی 1397
آخرین مهلت ثبت نام 21 خرداد 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله 24 فروردین 1398
اعلام نتایج داوری 28 اردیبهشت 1398
تاریخ برگزاری همایش در روزهای 22 و 23 خرداد ماه سال 1398برگزار می شود.
برگزارکننده دانشگاه پیام نور

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور