ضرورت ارسال فایل های چکیده و اصل مقاله

29 خرداد 1397

به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند، ابتدا باید چکیده مقاله خود را به صورت فایل ورد، بارگذاری کنند. پس از بررسی چکیده ها، پیامی از کنفرانس مبنی بر پذیرش چکیده ارسال می گردد، سپس پژوهشگر بعدانتخاب گزینه "ثبت نام با ارسال مقاله" در قسمت ثبت نام ها و پرداخت وجه موردنظر، باید با مراجعه به کنترل پنل خود برای هر مقاله دو فایل به شرح زیر ارسال نماید :

  • فایل چکیده مقاله در فرمت word
  • اصل مقاله در فرمت  word

 

تنها هنگامی که هر دو فایل بالا ارسال شد وضعیت مقاله شما به حالت "دریافت مقاله" تغییر می کند و جهت ارسال برای داوری اماده می شود.

عدم ارسال هر کدام از فایل های اعلام شده تا مهلت مقرر باعث عدم ورود مقاله به مرحله داوری می گردد.


به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند، ابتدا باید چکیده مقاله خود را به صورت فایل ورد، بارگذاری کنند. پس از بررسی چکیده ها، پیامی از کنفرانس مبنی بر پذیرش چکیده ارسال می گردد، سپس پژوهشگر بعدانتخاب گزینه "ثبت نام با ارسال مقاله" در قسمت ثبت نام ها و پرداخت وجه موردنظر، باید با مراجعه به کنترل پنل خود برای هر مقاله دو فایل به شرح زیر ارسال نماید :

  • فایل چکیده مقاله در فرمت word
  • اصل مقاله در فرمت  word

 

تنها هنگامی که هر دو فایل بالا ارسال شد وضعیت مقاله شما به حالت "دریافت مقاله" تغییر می کند و جهت ارسال برای داوری اماده می شود.

عدم ارسال هر کدام از فایل های اعلام شده تا مهلت مقرر باعث عدم ورود مقاله به مرحله داوری می گردد.


2183
مطالب مرتبط


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور