یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایرانروز شمار
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


آمار سایت
کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی رییس کنفرانس

رییس دانشگاه پیام نور

دکتر بهمن زندی دبیر علمی کنفرانس

رییس پژوهشکده آموزش باز و از دور

دکتر غلامعلی منتظر رییس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران

معاون پژوهشی بنیاد نخبگان

دکتر سیدمهدی موسی کاظمیجانشین دبیر علمی

مدیر گروه پژوهشکده آموزش باز و از دور

دکتر عیسی ابراهیم زادهعضو کمیته علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

دکتر عباس بازرگانعضو کمیته علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر کامبیز بدیععضو کمیته علمی

پژوهشگاه ارتباطات فناوری اطلاعات

دکتر محمود رضا ثقفیعضو کمیته علمی

دانشگاه هنر اصفهان

دکتر فتانه تقی یارهعضو کمیته علمی

دانشگاه تهران

دکتر جعفر تنهاعضو کميته علمي

دانشگاه پیام نور

دکتر علی جمشیدیعضو کمیته علمی

دانشگاه پیام نور

دکتر مهرنوش خشنودی فرعضو کمیته علمی

دانشگاه  علوم پزشکي شهید بهشتی

دکتر نازیلا خطیب زنجانیعضو کمیته علمی

پژوهشکده آموزش باز و از دور دانشگاه پیام نور

دکتر حسن درویشعضو کمیته علمی

دانشگاه پیام نور

دکتر میترا ذوالفقاریعضو کمیته علمی

دانشکده مجازی علوم پزشکی تهران

دکتر حسین زارععضو کمیته علمی

دانشگاه پیام نور

دکتر اسماعیل زارعی زوارکیعضو کمیته علمی

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محمدرضا سرمدیعضو کمیته علمی

دانشگاه پیام نور

دکتر فرهاد سراجیعضو کمیته علمی

دانشگاه بوعلی سینا

دکتر علی اصغر شکریعضو کمیته علمی

دانشگاه پیام نور

دکتر جمشید شنبه زادهعضو کمیته علمی

دانشگاه خوارزمی

دکتر عبدالحسین صراف زادهعضو کمیته علمی

دانشگاه یونیتک، زلاندنو

دکتر فروزان ضرابیانعضو کمیته علمی

دانشگاه پیام نور

دکتر ناهید ظریف صنایعیعضو کمیته علمی

دانشکده مجازی علوم پزشکی شیراز

دکتر رحیم عبادیعضو کمیته علمی

موسسه آموزش عالی مهر البرز

دکتر محمد عطارانعضو کمیته علمی

دانشگاه مالایا، دانشگاه مالزی

دکتر احمد علیپورعضو کمیته علمی

دانشگاه پیام نور

دکتر حسن علیزادهعضو کمیته علمی

دانشگاه پیام نور

دکتر بهاره عمرانیعضو کمیته علمی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر سید امید فاطمیعضو کمیته علمی

دانشگاه تهران

دکتر ابوالفضل فراهانیعضو کمیته علمی

دانشگاه پیام نور

دکتر مهران فرج اللهیعضو کمیته علمی

دانشگاه پیام نور

دکتر میترا قریبعضو کمیته علمی

دانشکده مجازی علوم پزشکی تهران

دکتر محمدعلی کریمیعضو کمیته علمی

دانشگاه پیام نور

دکتر احمد کاردانعضو کمیته علمی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر پروین کدیورعضو کمیته علمی

دانشگاه خوارزمی

دکتر هاله کنگریعضو کمیته علمی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر علی اکبر صفویعضو کمیته علمی

دانشگاه شیراز

دکتر ریتا مجتهدزادهعضو کمیته علمی

دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر آیین محمدیعضو کمیته علمی

دانشکده مجازی علوم پزشکی شیراز

دکتر مریم طایفه محمودیعضو کمیته علمی

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات

دکتر لیلی مصلی نژادعضو کمیته علمی

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دکتر مرجان معصومی فردعضو کمیته علمی

پژوهشکده آموزش باز و از دور دانشگاه پیام نور

دکتر مانوش مهرابیعضو کمیته علمی

دانشکده مجازی علوم پزشکی شیراز

دکتر آرزو نجفیانعضو کمیته علمی

دانشگاه پیام نور

دکتر کریم نجفی برزگرعضو کمیته علمی

دانشگاه پیام نور

دکتر رضا نوروز زادهعضو کمیته علمی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوریسخنرانان کلیدی
ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


021-23322212

021-22485221

ICELET2017@conference.pnu.ac.ir

تهران، بزرگراه ارتش، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، پژوهشکده آموزش باز و از راه دور

جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور