به نام خداوند یکتا


اطلاعیه تماس با دبیرخانه

برای ارتباط با دبیرخانه همایش در ساعات اداری با شماره تلفن ثابت 035 - 38250726 تماس حاصل فرمایید. همچنین در ساعات غیر اداری از طریق خط تلگرام همایش به شماره 09133742568 می توانید سوال خود را مطرح کنید.

سوغات یزد
نقشه مکان برگزاری همایش

برای مشاهده نقشه مکان برگزاری همایش  اینجا  را مشاهده کنید.

تماس با دبیرخانه همایش

035-38250726

035-38250726

tcopnu95@gmail.com

09133742568 کمیته علمی

09133742569 کمیته اجرایی

یزد - بلوار دانشجو - دانشگاه پیام نور استان یزد

چند روز تا همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


 

 محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
1) گردشگری پایدار
2) گردشگری درمانی و سلامت
3) بازاریابی و برندینگ گردشگری
4) مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی در گردشگری
5) گردشگری دینی و معنوی
6) گردشگری خاص
7) جایگاه منابع انسانی در گردشگری
8) کاربرد فناوری های نوین در گردشگری
9) آثار باستانی،میراث فرهنگی و گردشگری
10) یزد شناسی و گردشگری
۱۱)امنیت و گردشگری
۱۲) دیگر موضوعات مرتبط با گردشگری

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری 1) گردشگری پایدار
مشکلات ، موانع و چالش های توسعه پایدار گردشگری1) گردشگری پایدار
سیاست گذاری و خط مشی گذاری در گردشگری پایدار1) گردشگری پایدار
گردشگری پایدار و ‌اثرات آن بر توسعه روستایی1) گردشگری پایدار
خدمات پزشکی و گردشگری سلامت2) گردشگری درمانی و سلامت
نقش زیر ساخت ها در توسعه گردشگری سلامت2) گردشگری درمانی و سلامت
گردشگری سلامت چرایی و چگونگی2) گردشگری درمانی و سلامت
برنامه ریزی و مدیریت توسعه گردشگری سلامت2) گردشگری درمانی و سلامت
گردشگری سلامت و توسعه خدمات اجتماعی2) گردشگری درمانی و سلامت
گردشگری سلامت – شایستگی های کلیدی یا مزیت های رقابتی2) گردشگری درمانی و سلامت
گردشگری سلامت ، فرصت، جاذبه، خدمت2) گردشگری درمانی و سلامت
شناخت بازاریابی و برندینگ در توسعه گردشگری3) بازاریابی و برندینگ گردشگری
چگونگی ساخت و ایجاد یک برند گردشگری3) بازاریابی و برندینگ گردشگری
بازارهای جهانی و خدمات گردشگری3) بازاریابی و برندینگ گردشگری
موضوع مرتبط با محور اصلی مربوطه3) بازاریابی و برندینگ گردشگری
موضوع مرتبط با محور اصلی مربوطه2) گردشگری درمانی و سلامت
موضوع مرتبط با محور اصلی مربوطه1) گردشگری پایدار
گردشگری، اشتغال و توسعه کارآفرینی4) مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی در گردشگری
نقش گردشگری در توسعه اقتصاد مقاومتی4) مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی در گردشگری
سرمایه گذاری و تأمین مالی در گردشگری4) مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی در گردشگری
ارزیابی نسبت منفعت به هزینه طرح های توسعه گردشگری4) مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی در گردشگری
نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری4) مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی در گردشگری
کار آفرینی زنان در حوزه گردشگری4) مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی در گردشگری
تجربیات کار آفرینی در حوزه گردشگری 4) مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی در گردشگری
موضوع مرتبط با محور اصلی مربوطه4) مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی در گردشگری
گردشگری آئین های قومی و مذهبی5) گردشگری دینی و معنوی
نقش مکان های مذهبی در توسعه گردشگری5) گردشگری دینی و معنوی
مکان های دینی و مذهبی – فرصتها یا جاذبه های گردشگری5) گردشگری دینی و معنوی
گردشگری ، محرم، اربعین و عزاداری های حسینی5) گردشگری دینی و معنوی
فرصت ها و جاذبه های مذهبی در تو سعه گردشگری استان یزد5) گردشگری دینی و معنوی
موضوع مرتبط با محور اصلی مربوطه5) گردشگری دینی و معنوی
مشارکت محلی و توسعه گردشگری1) گردشگری پایدار
ناتوانان جسمی (معلولان) و گردشگری 6) گردشگری خاص
هر موضوع مرتبط با محور اصلی مربوطه6) گردشگری خاص
نقش منابع انسانی در توسعه گردشگری7) جایگاه منابع انسانی در گردشگری
موضوع مرتبط با محور اصلی مربوطه7) جایگاه منابع انسانی در گردشگری
منابع انسانی و هتل داری7) جایگاه منابع انسانی در گردشگری
نقش ارتباطات و فناوری ‌های نوین اطلاعاتی در توسعه گردشگری8) کاربرد فناوری های نوین در گردشگری
نقش رسانه در توسعه گردشگری8) کاربرد فناوری های نوین در گردشگری
شبکه های اجتماعی و گردشگری8) کاربرد فناوری های نوین در گردشگری
نقش منابع انسانی در مدیریت و برنامه ریزی گردشگری7) جایگاه منابع انسانی در گردشگری
تبلیغات بین المللی و گردشگری 8) کاربرد فناوری های نوین در گردشگری
گردشگری و سیستم ‌های اطلاعات جغرافیایی8) کاربرد فناوری های نوین در گردشگری
مطالعات فلسفی و دینی با رویکرد معنوی ب گردشگری- گردشگری معنوی 5) گردشگری دینی و معنوی
فناوری ‌های نوین حمل و نقل و گردشگری8) کاربرد فناوری های نوین در گردشگری
نقش مدیریت مالی در گردشگری4) مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی در گردشگری
گردشگری و حفظ آتار باستانی 9) آثار باستانی،میراث فرهنگی و گردشگری
یزد شناسی10) یزد شناسی و گردشگری
اردکان شناسی10) یزد شناسی و گردشگری
میبد شناسی10) یزد شناسی و گردشگری
مهریز شناسی10) یزد شناسی و گردشگری
بافق شناسی10) یزد شناسی و گردشگری
اثرات فرهنگی گردشگری9) آثار باستانی،میراث فرهنگی و گردشگری
گردشگری و میراث فرنگی 9) آثار باستانی،میراث فرهنگی و گردشگری
نقش صنایع دستی در توسعه اقتصاد گردشگری9) آثار باستانی،میراث فرهنگی و گردشگری
هر موضوع مرتبط با محور اصلی مربوطه10) یزد شناسی و گردشگری
هر موضوع مرتبط با محور اصلی مربوطه8) کاربرد فناوری های نوین در گردشگری
هر موضوع مرتبط با محور اصلی مربوطه9) آثار باستانی،میراث فرهنگی و گردشگری
هر موضوع مرتبط با محور اصلی مربوطه7) جایگاه منابع انسانی در گردشگری
کارآفرینی در حوزه گردشگری سلامت 2) گردشگری درمانی و سلامت
گردشگری سلامت و امنیت 2) گردشگری درمانی و سلامت
آسیب شناسی توریسم درمانی و راهکارهای مقابله با آن 2) گردشگری درمانی و سلامت
راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات گردشگری سلامت2) گردشگری درمانی و سلامت
گردشگری الکترونیک مزیت ها و چالش ها8) کاربرد فناوری های نوین در گردشگری
صنعت گردشگری و فناوری های نوین8) کاربرد فناوری های نوین در گردشگری
نقش آثار تاریخی ایران در توسعه گردشگری و جذب توریسم9) آثار باستانی،میراث فرهنگی و گردشگری
پایداری میراث فرهنگی - گردشگری مسئولانه 9) آثار باستانی،میراث فرهنگی و گردشگری
گردشگری و ادیان 5) گردشگری دینی و معنوی
گردشگری و اوقات فراغت در اسلام (قرآن و آیات و روایات) 5) گردشگری دینی و معنوی
نقش امنیت در توسعه گردشگری۱۱)امنیت و گردشگری
گردشگری و امنیت مقاصد گردشگری۱۱)امنیت و گردشگری
امنیت گردشگران چرایی و چگونگی۱۱)امنیت و گردشگری
هر موضوع مرتبط با محور اصلی مربوطه۱۱)امنیت و گردشگری
گردشگری ادبی۱۲) دیگر موضوعات مرتبط با گردشگری
گردشگری سیاه (جنگ)۱۲) دیگر موضوعات مرتبط با گردشگری
روانشناسی و گردشگری ۱۲) دیگر موضوعات مرتبط با گردشگری
جامعه شناسی و گردشگری ۱۲) دیگر موضوعات مرتبط با گردشگری
گردشگری رویداد۱۲) دیگر موضوعات مرتبط با گردشگری
گردشگری ورزشی۱۲) دیگر موضوعات مرتبط با گردشگری
طرح مباحث حقوقی گردشگری ۱۲) دیگر موضوعات مرتبط با گردشگری
هر موضوع مرتبط با محور اصلی مربوطه۱۲) دیگر موضوعات مرتبط با گردشگری
تاثیر سیاست بر گردشگری ۱۲) دیگر موضوعات مرتبط با گردشگری
گردشگری سیاسی ۱۲) دیگر موضوعات مرتبط با گردشگری


ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


کانال تلگرامی

پوستر همایش
آثار باستانی استان یزد
آلبوم تصاویر
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور