شبکه های اجتماعی
روز شمار همایش
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
15 مرداد 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
15 مرداد 1397
آخرین مهلت ثبت نام
15 بهمن 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله
15 دی 1397
تاریخ برگزاری
تاریخ برگزاری 1 , 2 اسفند ماه 97
روز شمار
تا روز برگزاری همایش :تا پایان ثبت نام در همایش:تا پایان مهلت ارسال مقاله:


آثار باستانی یزد
کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر مهدی تقدیریرئیس کنفرانس و عضو شورای سیاست‌گذاری

دانشیار و رئیس دانشگاه پیام نور اردکان

دکتر حسن حکمت‌نیادبیر همایش

دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه پیام نور

دکتر محمود قدیریدبیر علمی همایش

استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه پیام نور

پروفسور محمدعلی کریمیعضو شورای عالی سیاستگذاری همایش

معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور کشور

دکتر محمد رضا تابش عضو شورای عالی سیاستگذاری همایش

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی شهرستان اردکان و عضو شوراي عالي حفاظت محيط زيست

دکتر علی اصغر سمسار یزدیعضو شورای عالی سیاستگذاری و کمیته علمی همایش

مشاور عالی مرکز بین المللی قنات و عضو هیات علمی دانشگاه یزد

دکتر سعید عابسیعضو شورای سیاستگذاری و هیات داوران همایش

رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد

دکتر حسین ابرقوییعضو شورای سیاستگذاری و هیات داوران همایش

دانشیار دانشگاه پیام نور

مهندس حسین غفوریعضو شورای سیاستگذاری و هیات داوران همایش

رئیس مرکز بین المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی

دکتر اکبر ذوالفقاریعضو شورای سیاستگذاری و هیات داوران همایش

معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور استان یزد

پروفسور جواد صفی نژادعضو کمیته علمی و هیات داوران همایش

استاد تمام دانشگاه تهران

پروفسور محمدحسین پاپلی یزدیعضو کمیته علمی و هیات داوران همایش

استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد و عضو پیوسته مرکز مطالعات علمی فرانسه

پروفسور اسماعیل علی اکبریعضو کمیته علمی و هیات داوران همایش

استاد تمام جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه پیام نور

دکتر مصطفی طالشیعضو کمیته علمی و هیات داوران همایش

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور و عضو هیات ريیسه انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران

پروفسور عیسی ابراهیم‌زادهعضو کمیته علمی و هیات داوران همایش

استاد تمام جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

پروفسور عبدالرضا رکن‌الدین افتخاریعضو شورای سیاست‌گذاری و راهبردی علمی

استاد تمام توسعه روستایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فاطمه برزگریعضو شورای سیاستگذاری و هیات داوران همایش

استادیار دانشگاه پیام نور

دکتر طاهره شرقیعضو شورای سیاستگذاری و هیات داوران همایش

استادیار دانشگاه پیام نور

مجید لباف خانیکیعضو کمیته علمی و هیات داوران همایش

عضو علمی مرکز بین المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی

 

دکتر عباس خاشعی سیوکیعضو کمیته علمی و هیات داوران همایش

دانشیار مهندسی آبیاری دانشگاه بیرجند

دکتر کوروش رشیدیعضو کمیته علمی و هیات داوران همایش

دانشیار دانشگاه پیام نور

دکتر حمید ضرغامعضو کمیته علمی و هیات داوران همایش

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر ابوالفضل مشکینیعضو کمیته علمی و هیات داوران همایش

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و رئیس انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ایران

دکتر محمدرضا رضاییعضو کمیته علمی و هیات داوران همایش

دانشیار دانشگاه یزد

دکتر مرتضی فلاح پورعضو کمیته علمی و هیات داوران همایش

استادیار دانشگاه پیام نورورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


پوستر همایش
تماس با دبیرخانه

 

دبیرخانه یزد :03538250726

مسئول دبیرخانه: 09905782748

دبیرخانه اردکان : 03532220011-2

دبیر اجرایی همایش 09133742568

آقای مهندس بهجتی  

 

03538250724

Qanatpnu1397@gmail.com

یزد - بلوار دانشجو - دانشگاه پیام نور استان یزد 

اردکان - بلوار آیت ا... خاتمی - دانشگاه پیام نور اردکان

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور