شبکه های اجتماعی
روز شمار همایش
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
15 مرداد 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
15 مرداد 1397
آخرین مهلت ثبت نام
30 بهمن 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله
30 بهمن 1397
تاریخ برگزاری
تاریخ برگزاری 1 , 2 اسفند ماه 97
روز شمار
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


آثار باستانی یزد

اهداف همایش

اهداف همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب

  1. هدف اصلی: تاکید بر بحران آب و لزوم مدیریت مصرف آب و توسعه روش‌های سازگاری با کم‌‌آبی
  2. بررسی چالش ها، مشکلات و راهکارهایی مواجهه با کم آبی در سطح ملی
  3. آینده‌نگری و تاکید بر راهبردهای مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه سرزمین در بستر بحران آب
  4. بررسی و تاکید بر تغییر الگوها، روش‌ها و فعالیت‌ها و کاربری‌ها در حوزه آب و قنات
  5. بررسی شیوه های مدیریت منابع آبی و ارائه ایده‌ها، تجربیات و راهکارهایی صرفه جویی آب در حوزه های صنعت، کشاورزی و مصارف عمومی
  6. بررسی و شناخت ابعاد مختلف قنات به عنوان دانش و فناوری بومی و کهن ایرانی در مواجهه با چالش کم آبی از جمله ابعاد: اجتماعی، اقتصادی، فناوری، سیاسی، امنیتی، قوانین و ...
  7. کمک به فرهنگ سازی، آموزش و دانش صرفه جویی مصرف آب
  8. طرح مباحث امنیتی و پدافند غیرعامل در حوزه توسعه، انتقال و مصرف آب

 

ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


پوستر همایش
تماس با دبیرخانه

 

دبیرخانه یزد :03538250726

مسئول دبیرخانه: 09905782748

دبیرخانه اردکان : 03532220011-2

دبیر اجرایی همایش 09133742568

آقای مهندس بهجتی  

 

03538250724

Qanatpnu1397@gmail.com

یزد - بلوار دانشجو - دانشگاه پیام نور استان یزد 

اردکان - بلوار آیت ا... خاتمی - دانشگاه پیام نور اردکان

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور