شبکه های اجتماعی
روز شمار همایش
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
15 مرداد 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
15 مرداد 1397
آخرین مهلت ثبت نام
30 بهمن 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله
30 بهمن 1397
تاریخ برگزاری
تاریخ برگزاری 1 , 2 اسفند ماه 97
روز شمار
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


آثار باستانی یزد


محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
قنات، میراث ماندگار، جاذبه‌ها و گردشگری پایدار
قنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط
ابعاد فنی، هنری و خلاقانه ساخت، نگهداری، احیا و مرمت قنات
ابعاد اجتماعی- اقتصادی مدیریت سنتی آب و قنات
قنات، آب: آینده‌نگری و افق آینده

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
قنات: میراث ملی، جاذبه‌ای جهانیقنات، میراث ماندگار، جاذبه‌ها و گردشگری پایدار
قنات، سکونتگاههای انسانی و توسعه گردشگری پایدارقنات، میراث ماندگار، جاذبه‌ها و گردشگری پایدار
قنات، بافت تاریخی و گردشگری شهریقنات، میراث ماندگار، جاذبه‌ها و گردشگری پایدار
ثبت ملی و جهانی قنات: معیارها، تجربه‌ها و نمونه‌هاقنات، میراث ماندگار، جاذبه‌ها و گردشگری پایدار
درس‌های قنات در سازگاری با شرایط طبیعی و کم‌آبیقنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط
درس‌های قنات در مدیریت مصرف آب و توسعة فعالیت‌های تکمیلیقنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط
دانش سنتی مدیریت مصرف آبقنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط
قنات، نماد مدیریت پایدار مصرف آب: ایده‌ها و تجربیاتقنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط
ایده‌های جدید مدیریت مصرف آبقنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط
ظرفیت‌های بومی و محلی در مدیریت مصرف آبقنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط
قنات و درس‌آموزی از نظام‌های کشاورزی شناور و تاب‌آورقنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط
قنات و تنوع‌بخشی به فعالیت‌ها در سازگاری با تغییرات اقلیمقنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط
تجربیات مثبت و منفی کاهش مصرف، افزایش راندمان و بهره‌وریقنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط
قنات: الهام بخش رفع چالش‌های مدیریت منابع آب کشورقنات: نماد مدیریت مصرف آب و سازگاری با محیط
قنات: دانش، هنر و فرهنگ ایرانیابعاد فنی، هنری و خلاقانه ساخت، نگهداری، احیا و مرمت قنات
ابعاد فنی و خلاقانه مدیریت آب و قناتابعاد فنی، هنری و خلاقانه ساخت، نگهداری، احیا و مرمت قنات
ایده‌های جدید نگهداری و مدیریت قناتابعاد فنی، هنری و خلاقانه ساخت، نگهداری، احیا و مرمت قنات
نمونه‌های احیا، مرمت و بازسازی قناتابعاد فنی، هنری و خلاقانه ساخت، نگهداری، احیا و مرمت قنات
هیدرولیک و هیدروژئولوژی قناتابعاد فنی، هنری و خلاقانه ساخت، نگهداری، احیا و مرمت قنات
نقش آبخوان داری، تغذیه مصنوعی در احیای قناتابعاد فنی، هنری و خلاقانه ساخت، نگهداری، احیا و مرمت قنات
نقش زنان در مدیریت مصرف آب ابعاد اجتماعی- اقتصادی مدیریت سنتی آب و قنات
تاثیر قنات بر فرهنگابعاد اجتماعی- اقتصادی مدیریت سنتی آب و قنات
قنات و دینابعاد اجتماعی- اقتصادی مدیریت سنتی آب و قنات
آب، قنات و دانش بومیابعاد اجتماعی- اقتصادی مدیریت سنتی آب و قنات
قنات، مشارکت و سرمایه اجتماعیابعاد اجتماعی- اقتصادی مدیریت سنتی آب و قنات
قنات، مالکیت و وقفابعاد اجتماعی- اقتصادی مدیریت سنتی آب و قنات
الهام از قنات: آموزش، فرهنگ‌سازی و بسترسازی مدیریت مصرف آبابعاد اجتماعی- اقتصادی مدیریت سنتی آب و قنات
قنات، تغییرات اقلیمی، آب و معیشت جایگزین و تکمیلیقنات، آب: آینده‌نگری و افق آینده
تغییرات اقلیمی، خشکسالی و مدیریت مصرف منابع آبیقنات، آب: آینده‌نگری و افق آینده
قنات و توسعة روستاییقنات، آب: آینده‌نگری و افق آینده
قنات، آب: بهداشت و سلامتقنات، آب: آینده‌نگری و افق آینده
چالش های حفظ و نگهداری قناتقنات، آب: آینده‌نگری و افق آینده
کاستی‌های قوانین در خصوص وضعیت قنوات: اصلاح و بازنگریقنات، آب: آینده‌نگری و افق آینده
توسعه کاربری‌های جدید و افزایش بهره‌وری اقتصادی قنات (گردشگری، دهکده قنات، قنات‌نوردی و ... )قنات، آب: آینده‌نگری و افق آینده
راهبردهای مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه در بستر بحران آبقنات، آب: آینده‌نگری و افق آینده
جایگاه و آینده قنات: برنامه اقدام (فرصت‌ها و چالش‌ها؛ سیاست‌ها و راهبردها)قنات، آب: آینده‌نگری و افق آینده


ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


پوستر همایش
تماس با دبیرخانه

 

دبیرخانه یزد :03538250726

مسئول دبیرخانه: 09905782748

دبیرخانه اردکان : 03532220011-2

دبیر اجرایی همایش 09133742568

آقای مهندس بهجتی  

 

03538250724

Qanatpnu1397@gmail.com

یزد - بلوار دانشجو - دانشگاه پیام نور استان یزد 

اردکان - بلوار آیت ا... خاتمی - دانشگاه پیام نور اردکان

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور