شبکه های اجتماعی
روز شمار همایش
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
15 مرداد 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
15 مرداد 1397
آخرین مهلت ثبت نام
15 بهمن 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله
15 دی 1397
تاریخ برگزاری
تاریخ برگزاری 1 , 2 اسفند ماه 97
روز شمار
تا روز برگزاری همایش :تا پایان ثبت نام در همایش:تا پایان مهلت ارسال مقاله:


آثار باستانی یزد

راهنمای نگارش مقالات

پژوهشگران محترم خواهشمند است جهت ثبت مقالات خود در همایش حتما به راهنمای نگارش ارسال مقالات توجه نمایید. 

لازم به ذکر است پذیرش مقالات به صورت دو مرحله ای است اول ارسال چکیده مقاله مطابق با راهنمای ارائه شده وو در صورت تایید، اصل مقاله با رعایت راهنمای نگارش درج شده در سایت ارسال گردد.

راهنمای تدوین چکیده:

Abstract.GuideLine.doc (440.50 kb)

راهنمای تدوین مقاله:

Article.GuideLine.doc (1.35 mb)

ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


پوستر همایش
تماس با دبیرخانه

 

دبیرخانه یزد :03538250726

مسئول دبیرخانه: 09905782748

دبیرخانه اردکان : 03532220011-2

دبیر اجرایی همایش 09133742568

آقای مهندس بهجتی  

 

03538250724

Qanatpnu1397@gmail.com

یزد - بلوار دانشجو - دانشگاه پیام نور استان یزد 

اردکان - بلوار آیت ا... خاتمی - دانشگاه پیام نور اردکان

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور