1396/10/23

همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب
تاریخ برگزاری 1 , 2 اسفند ماه 97

1395/7/17

اولین همایش گردشگری -مدیریت فرصتها
زمان برگزاری : 28 و 29 بهمن ۹۵

1395/2/15

چهارمین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی
روزهای 30 و 31 اردیبهشت ماه 1395

چهارمین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی

تاریخ شروع ثبت نام در همایش 15 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 15 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام 24 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 24 اردیبهشت 1395
تاریخ برگزاری روزهای 30 و 31 اردیبهشت ماه 1395
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز تفت
اعلام نتایج داوری 24 اردیبهشت 1395
برگزارکنندهپورتال همایش های استان یزد