گردشگری، سیاست گذاری و برنامه ریزی

گردشگری، هنر و میراث فرهنگی

گردشگری، معماری و شهرسازی

گردشگری، امنیت و توسعه پایدار

گردشگری، ارتباطات و فناوری

گردشگری، اقتصاد و کارآفرینی

گردشگری، تجارت و بازاریابی

گردشگری، جغرافیا و محیط زیست

گردشگری، سلامت و درمان

گردشگری، آموزش و دانشگاه

گردشگری، زیارت و معنویت

گردشگری، ارتباطات و دیپلماسی عمومی

گردشگری، عکاسی و سینما

محورهای ویژه

گردشگری، پیشینه و هویت آذربایجان

گردشگری، زبان و ادبیات آذربایجان

گردشگری، هنر و موسیقی آذربایجان

گردشگری، رویداد تبریز2018

گردشگری، جایگاه فرهنگی، تاریخی تبریزمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
گردشگری، سیاست گذاری و برنامه ریزی
گردشگری، هنر و میراث فرهنگی
گردشگری، معماری و شهرسازی
گردشگری، امنیت و توسعه پایدار
گردشگری، ارتباطات و فناوری
گردشگری، اقتصاد و کارآفرینی
گردشگری، تجارت و بازاریابی
گردشگری، جغرافیا و محیط زیست
گردشگری، سلامت و درمان
گردشگری، آموزش و دانشگاه
گردشگری، زیارت و معنویت
گردشگری، ارتباطات و دیپلماسی عمومی
گردشگری، عکاسی و سینما
سایر....

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
گردشگری، پیشینه و هویت آذربایجانگردشگری، هنر و میراث فرهنگی
گردشگری، زبان و ادبیات آذربایجانگردشگری، هنر و میراث فرهنگی
گردشگری، هنر و موسیقی آذربایجانگردشگری، هنر و میراث فرهنگی
گردشگری، رویداد تبریز2018گردشگری، سیاست گذاری و برنامه ریزی
گردشگری، جایگاه فرهنگی، تاریخی تبریزگردشگری، هنر و میراث فرهنگی
نداردسایر....
نداردگردشگری، جغرافیا و محیط زیست
نداردگردشگری، معماری و شهرسازی
نداردگردشگری، امنیت و توسعه پایدار
نداردگردشگری، ارتباطات و فناوری
نداردگردشگری، اقتصاد و کارآفرینی
نداردگردشگری، تجارت و بازاریابی
نداردگردشگری، سلامت و درمان
نداردگردشگری، آموزش و دانشگاه
نداردگردشگری، زیارت و معنویت
نداردگردشگری، ارتباطات و دیپلماسی عمومی
نداردگردشگری، عکاسی و سینما
سایرسایر....


ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


پوستر همایش
تماس با دبیرخانه

041-34773108

مهندس موذنی روابط عمومی : 09143157178

مهندس عبدی فناوری استان: 09143129606

041-34770134

snct@pnu.ac.ir

تبریز- ابتدای ضلع غربی روگذز ابوریحان- 30 متری شاهد- جنب جهاد نصر- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

کانال تلگرام

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور