تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
5 تیر 1398
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
5 تیر 1398
آخرین مهلت ثبت نام
18 آبان 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله
15 آبان 1398
تاریخ برگزاری
20 و 21 آبان ماه 1398
محل دبیرخانهمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
1- آموزش محیط زیست و مبانی فلسفی، روانشناختی و جامعه شناختی
2- آموزش محیط زیست، طراحی آموزشی و تکنولوژی های یادگیری
3- آموزش محیط زیست و ارزش های اسلامی
4- آموزش و مدیریت محیط زیست
5- آموزش محیط زیست و مدیریت پسماند
6- آموزش محیط زیست و مخاطرات محیط زیست
7- محورهای ویژه

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
آموزش محیط زیست و مباحث فلسفی، روانشناسی و جامعه شناسی1- آموزش محیط زیست و مبانی فلسفی، روانشناختی و جامعه شناختی
سیاستگذاری آموزش محیط زیست در سطوح ملی و بین المللی1- آموزش محیط زیست و مبانی فلسفی، روانشناختی و جامعه شناختی
آموزش محیط زیست و روش های نوین تدریس2- آموزش محیط زیست، طراحی آموزشی و تکنولوژی های یادگیری
آموزش محیط زیست و رسانه های ارتباطی2- آموزش محیط زیست، طراحی آموزشی و تکنولوژی های یادگیری
آموزش محیط زیست و فناوری های نوین آموزشی2- آموزش محیط زیست، طراحی آموزشی و تکنولوژی های یادگیری
آموزش محیط زیست و شبکه های یادگیری اجتماعی و ابزارهای همراه آموزشی2- آموزش محیط زیست، طراحی آموزشی و تکنولوژی های یادگیری
آموزش محیط زیست و برنامه ریزی درسی و آموزشی2- آموزش محیط زیست، طراحی آموزشی و تکنولوژی های یادگیری
آموزش محیط زیست و یادگیری مادام العمر2- آموزش محیط زیست، طراحی آموزشی و تکنولوژی های یادگیری
آموزش محیط زیست و وقف3- آموزش محیط زیست و ارزش های اسلامی
آموزش محیط زیست و اخلاق شهروندی3- آموزش محیط زیست و ارزش های اسلامی
آموزش محیط زیست و ارزش های زیستی3- آموزش محیط زیست و ارزش های اسلامی
آموزش محیط زیست و آمایش سرزمین4- آموزش و مدیریت محیط زیست
آموزش محیط زیست و مدیریت جهادی4- آموزش و مدیریت محیط زیست
آموزش محیط زیست و سیستم های مدیریت یکپارچه (HSE.IMS)4- آموزش و مدیریت محیط زیست
آموزش محیط زیست و مدیریت گردشگری4- آموزش و مدیریت محیط زیست
آموزش محیط زیست و ارزیابی محیط زیستی 4- آموزش و مدیریت محیط زیست
آموزش و فرهنگ سازی، جلب مشارکت شهروندی در مدیریت پسماند5- آموزش محیط زیست و مدیریت پسماند
آموزش محیط زیست و مدیریت پسماندهای صنعتی5- آموزش محیط زیست و مدیریت پسماند
آموزش محیط زیست، استفاده از ابزارهای همراه آموزشی در مدیریت پسماند5- آموزش محیط زیست و مدیریت پسماند
شیوه های نوین آموزش مدیریت پسماند5- آموزش محیط زیست و مدیریت پسماند
آموزش محیط زیست و کاهش و کنترل اثرات سوانح و مخاطرات طبیعی6- آموزش محیط زیست و مخاطرات محیط زیست
آموزش محیط زیست و بیابان زایی و فرونشست زمین6- آموزش محیط زیست و مخاطرات محیط زیست
آموزش محیط زیست و مدیریت بحران6- آموزش محیط زیست و مخاطرات محیط زیست
آموزش محیط زیست و تغییرات اقلیم با تأکید بر سیلاب6- آموزش محیط زیست و مخاطرات محیط زیست
آموزش محیط زیست و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی7- محورهای ویژه
آموزش محیط زیست و آلودگی هوا7- محورهای ویژه
آموزش مشارکتی، سازمان های مردم نهاد و مشارکت جوامع محلی7- محورهای ویژه
آموزش محیط زیست و مدیریت سبز دانشگاه7- محورهای ویژه
آموزش محیط زیست و دستیابی به امنیت غذایی7- محورهای ویژه
آموزش محیط زیست و دانش فضایی با تاکید بر طراحی محیط در ماهواره ها7- محورهای ویژه
آموزش محیط زیست و پدافند غیرعامل7- محورهای ویژه
اطلاع رسانی، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی در خصوص تالاب ها7- محورهای ویژه
آموزش محیط زیست و فناوریهای سازگار با محیط زیست7- محورهای ویژه
آموزش محیط زیست و انرژی های پاک و تجدید پذیر7- محورهای ویژه
آموزش محیط زیست و حقوق محیط زیست7- محورهای ویژه
آموزش محیط زیست و کاهش گازهای گلخانه ای7- محورهای ویژه


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


پوستر همایش

02184234246

02188895327

cfee@pnu.ac.ir

خیابان استاد نجات الهی شمالی (ویلا سابق) - نبش چهارراه سپند - پلاک 233 - ساختمان اداری دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب - طبقه چهارم

تا روز برگزاری همایش :تا پایان ثبت نام در همایش:تا پایان مهلت ارسال مقاله:


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور