تقویم همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافت
نظر سنجی تکریم معلم

محورها

1-     نقش دانشگاه در تربیت معلم حرفه­ ای

2-     نقش آموزش ضمن خدمت در توسعه حرفه­ ای معلم

3-     نقش پژوهشی معلم در توسعه حرفه­ ای

4-     نقش فرهنگ سازمانی در توسعه حرفه­ ای معلم

5-     نقش نظام ارزشیابی از عملکرد در توسعه حرفه­ ای معلم

6-     نقش شخصیت معلم در توسعه­ حرفه­ ای و تکریم معلم

7-     تبیین آموزه­ های اسلامی در تکریم معلم

8-     تبیین جایگاه معلم در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

9-     نقش مدرسه­ محوری در تکریم معلم

10- نقش اخلاق حرفه ­ای در تکریم معلم

11- نقش فرهنگ جامعه در تکریم معلم

12-  مطالعه تطبیقی جایگاه معلم در سایر کشورها

 محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
1- نقش دانشگاه در تربیت معلم حرفه ای
2- نقش آموزش ضمن خدمت در توسعه حرفه ای معلم
3- نقش پژوهشی معلم در توسعه حرفه ای
4- نقش فرهنگ سازمانی در توسعه حرفه ای معلم
5- تبیین آموزه های اسلامی در تکریم معلم
6- نقش اخلاق حرفه ای در تکریم معلم
7- نقش شخصیت معلم در توسعه حرفه ای و تکریم معلم
8- تبیین جایگاه معلم در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
9- نقش مدرسه محوری در تکریم معلم
10- نقش فرهنگ جامعه در تکریم معلم
11-مطالعه تطبیقی جایگاه معلم در سایر کشورها
12- نقش نظام ارزشیابی از عملکرد در توسعه حرفهای معلم
ثبت نام در کارگاه

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
8- تبیین جایگاه معلم در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش1- نقش دانشگاه در تربیت معلم حرفه ای
9- نقش مدرسه محوری در تکریم معلم4- نقش فرهنگ سازمانی در توسعه حرفه ای معلم
10- نقش فرهنگ جامعه در تکریم معلم7- نقش شخصیت معلم در توسعه حرفه ای و تکریم معلم
11-مطالعه تطبیقی جایگاه معلم در سایر کشورها4- نقش فرهنگ سازمانی در توسعه حرفه ای معلم
12- نقش نظام ارزشیابی از عملکرد در توسعه حرفهای معلم2- نقش آموزش ضمن خدمت در توسعه حرفه ای معلم
1- نقش دانشگاه در تربیت معلم حرفه ای1- نقش دانشگاه در تربیت معلم حرفه ای
2- نقش آموزش ضمن خدمت در توسعه حرفه ای معلم2- نقش آموزش ضمن خدمت در توسعه حرفه ای معلم
3- نقش پژوهشی معلم در توسعه حرفه ای3- نقش پژوهشی معلم در توسعه حرفه ای
4- نقش فرهنگ سازمانی در توسعه حرفه ای معلم4- نقش فرهنگ سازمانی در توسعه حرفه ای معلم
5- تبیین آموزه های اسلامی در تکریم معلم5- تبیین آموزه های اسلامی در تکریم معلم
6- نقش اخلاق حرفه ای در تکریم معلم6- نقش اخلاق حرفه ای در تکریم معلم
7- نقش شخصیت معلم در توسعه حرفه ای و تکریم معلم7- نقش شخصیت معلم در توسعه حرفه ای و تکریم معلم
8- تبیین جایگاه معلم در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 8- تبیین جایگاه معلم در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
9- نقش مدرسه محوری در تکریم معلم9- نقش مدرسه محوری در تکریم معلم
10- نقش فرهنگ جامعه در تکریم معلم10- نقش فرهنگ جامعه در تکریم معلم
11-مطالعه تطبیقی جایگاه معلم در سایر کشورها11-مطالعه تطبیقی جایگاه معلم در سایر کشورها
12- نقش نظام ارزشیابی از عملکرد در توسعه حرفهای معلم12- نقش نظام ارزشیابی از عملکرد در توسعه حرفهای معلم
کارگاه درس پژوهیثبت نام در کارگاه
کارگاه فضای مجازیثبت نام در کارگاه
کیفیت تدریس و تدریس اثر بخشثبت نام در کارگاه
طراحی نظام تعالی سازمانی EFQM درآموزش وپرورشثبت نام در کارگاه


ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تلفن: 32545794-081

نمابر: 32542457- 081

پست الکترونیکی :
 
hamedanpnuh@gmail.com

نشانی دبیرخانه

همدان- بلوار بسیج- دانشگاه پیام نور استان همدان- دبیرخانه همایش توسعه حرفه­ ای: نگاهی نو به تکریم معلم

 

amarsite
کارگاه های پنج گانه

به منظور ارتقای دانش تخصصی علاقمندان،پنچ کارگاه آموزشی به شرح زیر برگزار خواهد شد:

1)     " درس ­پژوهی" مدرس جناب آقای دکتر ابوافضل بختیاری

2)     " فضای مجازی و توسعه حرفه­ای معلم" مدرس جناب آقای دکتر فرهاد سراجی

3)     "کیفت تدریس و تدریس اثربخش" مدرس جناب آقای دکتر نصراله عرفانی

4)     " طراحی نظام تعالی سازمانی EFQM در آموزش و پرورش" مدرس جناب آقای مهندس علیرضا صالحی

5)  " درس ­پژوهی" استاد ارجمند آقای ایرج بصیری

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور