حامیان همایش

دانشگاه پیام نور استان کرمان

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور استان کرمان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان

مدیریت حوزه علمیه استان کرمان

حوزه هنری استان کرمان

سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان

بسیج هنرمندان استان کرمان

 

 
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


03432469852-60

داخلی 334

03433353613

کرمان، میدان پژوهش، ستاد دانشگاه پیام نور استان کرمان، دبیرخانه جشنواره

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور