محور ها و موضوعات

موضوع آزاد

موضوع ویژه 1: انقلاب اسلامی و چهل سال بالندگی

موضوع ویژه 2: دفاع مقدسمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
موضوع آزاد
موضوع ویژه 1: انقلاب اسلامی و چهل سال بالندگی
موضوع ویژه 2: دفاع مقدس

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
• قرآن کریم (نص و مفاهیم آیات، قصص قرآنی و غیره)، احادیث و روایاتموضوع آزاد
• اصول و فروع عقاید اسلامیموضوع آزاد
• ترویج آموزه های مبتنی بر اخلاق اسلامی موضوع آزاد
• سیره و سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام (ابعاد علمی و عملی)موضوع آزاد
• سایر موضوعات آئینی اسلامیموضوع آزاد
• انقلاب اسلامی و چهل سال بالندگیموضوع ویژه 1: انقلاب اسلامی و چهل سال بالندگی
• دفاع مقدسموضوع ویژه 2: دفاع مقدس


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


03432469852-60

داخلی 334

03433353613

کرمان، میدان پژوهش، ستاد دانشگاه پیام نور استان کرمان، دبیرخانه جشنواره

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور