روز شمار
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


محورهای همایش اولین همایش ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با رویکرد تحکیم خانواده به شرح زیر می باشدمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
ارائه راهکارهای تحکیم بنیان خانواده
طلاق و آسیبهای روان شناختی، اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و تربیتی.
آسیب شناسی اعتیاد
بررسی آسیبهای اجتماعی
آسیب شناسی روابط جنسی
آسیب شناسی کودکان و نوجوانان
آسیب شناسی فضای مجازی
سلامت جسمانی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
نقش نظام حقوقی و آسیبهای اجتماعی
نقش تعلیم و تربیت و آسیبهای اجتماعی
نقش فرهنگ و معنویت و آسیبهای اجتماعی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
حاشیه نشینیبررسی آسیبهای اجتماعی
بیکاریبررسی آسیبهای اجتماعی
بزهکاریبررسی آسیبهای اجتماعی
فرار دخترانبررسی آسیبهای اجتماعی
خودکشیبررسی آسیبهای اجتماعی
تکدی گریبررسی آسیبهای اجتماعی
کودکان کارآسیب شناسی کودکان و نوجوانان
کودک آزاریآسیب شناسی کودکان و نوجوانان
بازیهای رایانه ایآسیب شناسی کودکان و نوجوانان
تربیت جنسیآسیب شناسی کودکان و نوجوانان
ارائه راهکارهای تحکیم بنیان خانوادهارائه راهکارهای تحکیم بنیان خانواده
طلاق و آسیبهای روان شناختی، اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و تربیتی.طلاق و آسیبهای روان شناختی، اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و تربیتی.
آسیب شناسی اعتیادآسیب شناسی اعتیاد
بررسی آسیبهای اجتماعی بررسی آسیبهای اجتماعی
آسیب شناسی روابط جنسیآسیب شناسی روابط جنسی
آسیب شناسی کودکان و نوجوانانآسیب شناسی کودکان و نوجوانان
آسیب شناسی فضای مجازیآسیب شناسی فضای مجازی
سلامت جسمانی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعیسلامت جسمانی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
نقش نظام حقوقی و آسیبهای اجتماعینقش نظام حقوقی و آسیبهای اجتماعی
نقش تعلیم و تربیت و آسیبهای اجتماعینقش تعلیم و تربیت و آسیبهای اجتماعی
نقش فرهنگ و معنویت و آسیبهای اجتماعینقش فرهنگ و معنویت و آسیبهای اجتماعی


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


08633675596

08633675596

استان مرکزی، اراک، کمربندی شمالی، دانشگاه پیام نور مرکز اراک

تاریخ های مهم همایش
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
14 مهر 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
15 مهر 1397
آخرین مهلت ثبت نام
14 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله
10 اسفند 1397
تاریخ برگزاری
14 و 15 اسفند ماه سال 1397
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور