روز شمار
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


شیوه نامه تدوین مقاله

9 مهر 1397

محققین ارجمند جهت اطالع از شیوه نامه تدوین مقاله فایل راهنمای پیوست را دریافت نمایید


روش تدوین مقاله

اولین همایش ملی « تحکیم خانواده و آسیب های اجتماعی» با هدف بررسی آسیب های اجتماعی و ارایه راهکارهای مناسب در جهت تحکیم بنیان خانواده برگزار می شود. ارائه ی مقالات پربار و یافته های علمی می­تواند این امر را محقق سازد.

از نویسندگان محترم درخواست می­ شود در نگارش چکیده مقالات، موارد زیر را رعایت نمایند:

مقدمه: شامل طرح مسئله

 روش: روش ­شناسی تحقیق

 یافته ­ها: ارائه یافته ­ها و نتایج تحقیق

 بحث: در خصوص یافته­ ها بحث و نتیجه­ گیری در چند سطر

 کلیدواژه­ ها: شامل سه تا پنج واژه کلیدی

در صورت پذیرش چکیده پس از اعلام نتایج اولیه، از نویسندگان درخواست می شود متن کامل مقاله ر از طریق آدرس همین سامانه ارسال نمایند و هنگام نگارش متن کامل مقاله موارد زیر را مدنظر داشته باشند:

مقاله شامل عنوان، معرفی نویسنده یا نویسندگان (آدرس محل کار، تلفن، نمابر و پست الکترونیکی)، چکیده فارسی و انگلیسی، واژه‌های کلیدی (3 تا 7 واژه)، مقدمه، پیشینه، روش، چارچوب نظری، یافته‌ها، نتیجه‎گیری، پیوست‌ها و فهرست منابع باشد.

استفاده از نرم‌افزار Microsoft Word 2003-2007 در اندازه کاغذ A4  (رحلی 7/29 * 21) مطابق نمونه مقاله تدوین ­شود.

فاصله‌های متن مقالات از چهار طرف صفحه عبارتند از : Bottom: 2.5 cm, Top: 2.5 cm , Left: 2 cm , Right: 2 cm و مقاله دو ستونی با فاصله‌ی مساوی از لبه‌های راست و چپ کاغذ، عرض هر ستون 8 سانتیمتر، فاصله دو ستون 1 سانتیمتر ، فاصله سطرها سینگل (تک فاصله) و با تورفتگی پاراگراف چهار حرف تایپ می‌شود.

عنوان مقاله فارسی با قلم B Lotus ضخیم 18، نام نویسندگان با قلم B Lotus ضخیم 13 و عنوان مقاله  لاتین با قلم Times New Roman ضخیم 17، نام نویسندگان با قلم Times New Roman نازک 12 باشد.

تعداد کلمات : چکیده حداقل 100 و حد‌اکثر 250 کلمه. عنوان چکیده فارسی با قلم B Lotus  ضخیم 12 و متن چکیده فارسی با قلم B Lotus  نازک 10، عنوان چکیده لاتین با قلم Times New Roman ضخیم 12 و متن چکیده لاتین  با قلم Times New Roman  نازک 10 باشد.

متن فارسی مقاله با قلم B Lotus نازک 12، برای متن‌های لاتین با قلم Times New Roman نازک 11. تیترهای داخلی مقاله با قلم B Lotus ضخیم 14، تیترهای فرعی با قلم  B Lotusضخیم12 و فونت متن مقاله با قلم      B Lotus نازک 12 باشد.

کلیه مقالاتی که در آنها از روش‌های کمی ‌و تجربی استفاده شده، لازم است داده‌ها، پرسشنامه یا خروجی کامپیوتری را به ضمیمه مقاله ارسال نمایند.

جهت ارسال مقاله از نرم افزار Microsoft Word 2003-2007 استفاده شود و مقاله در اندازه کاغذ A4  تدوین ­شود.

مقاله ارسالی بایستی دارای بخش های زیر باشد:

 • صفحه اول

- عنوان کامل مقاله به فارسی و لاتین

- چکیده فارسی: شامل شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله با تأکید بر طرح مسئله، هدف‌ها، روش‌ها و نتیجه‌گیری است. چکیده در یک پاراگراف و حداکثر در 200 کلمه تنظیم شود. این بخش از مقاله در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته‌ترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری تعریف نشده، جدول، شکل و منابع باشد.

- کلید واژگان فارسی: (3 تا 7 واژه) واژه‌های کلیدی به نحوی تعیین گردند که بتوان از آنها جهت تهیه فهرست موضوعی (Index) استفاده نمود.

- چکیده انگلیسی و کلید واژگان انگلیسی: (برگردان کامل عنوان، متن و واژگان کلیدی چکیده فارسی)

 

 • سایر صفحات:    

- مقدمه: باید با طرح مسئله و مرور پژوهش‌­های انجام شده، هدف پژوهش را توجیه کند و به خصوص نوآوری در تحقیق را بطور واضح بیان نماید.

- مواد و روش‌­ها (روش شناسی): توضیح روش‌­های شناسایی و ارزیابی، مواد و وسایل به کار رفته، شیوه اجرای پژوهش و طرح آماری باید کاملاً گویا بوده و در آن مشخصات محل، زمان و نحوه اجرای آزمایش همراه با روش جمع آوری داده ها و پردازش و تحلیل آماری آنها ارائه شوند. حتی المقدور از شرح جزئیات پرهیز و فقط به ارایه اصول با ذکر مأخذ اکتفا شود. روش های ابداعی یا موارد خاصی که برای اولین بار بکار گرفته شده است به­طور کامل شرح داده شوند.

- اطلاعات و داده‌­ها: ارائه منطقی و اصولی نتایج کمی و کیفی به دست آمده(در صورت نیاز با استفاده از جدول و نمودار و طبقه بندی نتایج). هر جدول از شماره، عنوان، سرستون‌ها و متن جدول تشکیل می‌شود. هر جدول با یک خط افقی از شماره و عنوان جدول جدا می‌شود. سر ستون جدول هم با یک خط افقی از متن جدول جدا و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی ترسیم گردد. در داخل متن جداول از درج خطوط عمودی و افقی خودداری شود. کلیه اعداد، جدول ها و نمودارها به انگلیسی و از چپ به راست تنظیم شوند. عنوان هر جدول‎ در بالای آن درج شود. برای درج عنوان، پس از کلمه "جدول" و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد. از ارسال جداول و نمودارها به صورت تصویر خودداری گردد.

- در متن مقاله به شماره­‌ی عکس‌ها، جدول‌ها و نمودارها (در صورت وجود) با دقت اشاره شود و محل آنها مشخص گردد.

- عکس‎ها باید به وضوح و کیفیت بالا تهیه و به صورت جداگانه، ‌با فرمت JPG  یاDPI 300  در انتهای مقاله آورده شوند.

- شماره جدول ها، شکل ها، تصویر ها و نمودار ها به ترتیب ارائه نتایج آنها در مقاله تعیین و محل قرار‌گیری شماره آنها پس از ارائه نتایج ذیربط در متن مقاله می‌باشد.

- بحث و نتیجه‌­گیری: نتایج و بحث باید توام برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده با توجه به هدف پژوهش و یافته‌­های سایر پژوهش­ ها آورده شود.

- منابع: ارجاع مأخذ در متن مقاله به روش APA باشد و در قسمت مراجع مشخصات کامل منبع به ترتیب حروف الفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع ارائه شوند. وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می‌شود، شماره‌گذاری این مقاله‌ها به ترتیب سال انتشار آنها (از قدیم به جدید) انجام گیرد. نام مخفف مجلات باید بر اساس نام استاندارد آنها از لیست ISSN در فهرست منابع درج شود. 

نحوه ارجاع در داخل متن

 • روش ارجاع داخل متون براساس APA باشد.
 • برای منابعی که یک یا چند نویسنده دارد: (نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال: صفحه)
 • برای منابعی که از نوشته­‌ی دیگران نقل قول شده است: (نقل از ....، سال، صفحه)
 •  برای منابع اینترنتی (نام خانوادگی نویسنده یا نام فایل html، تاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت روز، ماه، سال)

 نحوه ارجاع در قسمت منابع در پایان مقاله

کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار)،" عنوان کتاب". محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.

 • کتابی که به جای مؤلف با عنوان سازمان­ها یا نهادها منتشر شده است: نام سازمان­ یا نهاد. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: مؤلف. نوبت ویرایش یا چاپ.
 • فصلی از یک کتاب یا مقاله‌ه­ای از یک مجموعه مقاله که به‌­وسیله افراد مختلف نوشته شده اما مؤسسه یا افراد معینی آن را گردآوری و به چاپ رسانده‌­اند: نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان مقاله. در نام گردآورنده ( گردآورنده)، نام مجموعه مقالات، (شماره صفحه­‌هایی که فصل کتاب یا مقاله در آن درج شده). محل نشر: ناشر.
 • کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال ترجمه). عنوان کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان. محل نشر: ناشر.

 

پایان­نامه: نام خانوادگی، نام نگارنده پایان­نامه. (سال). عنوانپایان­نامه. ذکر پایان نامه بودن منبع. دانشگاه.

مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان (سال ) عنوان مقاله، نام نشریه. صاحب امتیاز، سال ، دوره یا شماره، شماره صفحه­‌هایی که مقاله در آن درج شده.

 • مقاله­‌های چاپ شده در روزنامه‌­ها: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال، روز، ماه) عنوان مقاله؛ نام روزنامه، شماره صفحه.
 • مقاله ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال ) عنوان مقاله، ( نام و نام خانوادگی مترجم با ذکر عنوان مترجم) نام نشریه‌ه­ای که مقاله ترجمه شده در آن درج شده. صاحب امتیاز، سال ، دوره یا شماره، شماره صفحه­‌ها.

 

 

شیوه تدوین مقاله.pdf (354.02 kb)


510
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


08633675596

08633675596

استان مرکزی، اراک، کمربندی شمالی، دانشگاه پیام نور مرکز اراک

تاریخ های مهم همایش
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
14 مهر 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
15 مهر 1397
آخرین مهلت ثبت نام
14 اسفند 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله
10 اسفند 1397
تاریخ برگزاری
14 و 15 اسفند ماه سال 1397
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور