هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نورتقویم روز
تاریخ‌های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
10 تیر 1394
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
10 تیر 1394
آخرین مهلت ثبت نام
13 مهر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله
28 شهریور 1394
تاریخ برگزاری
ششم و هفتم آبان 1394
آمار بازدید
کمیته اجرایی همایش

آخرین بروز رسانی:

دوشنبه 1394/08/04 10:51


 نامسمتتوضیحات 
دکتر مجید واحدیریاست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی 
دکتر بهزاد حاج علیلوریاست دانشگاه پیام نور تبر یز 
روزبه موذن  
دکتر شهرام نجف زادهمعاونت آموزشی واجرایی استان 
دکتر یوسف علیپور فخریدبیر اجرایی همایش 
دکتر محمد چایچیدبیر علمی همایش 
دکتر علیرضا وحیدی سفیدانمدیر سایت 
دکتر حسین میرزاییمعاونت پژوهشی  
دکتر علیرضا دهقانیمعاونت اجرایی 
دکتر ابراهیم سلامیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 
آقای محسن ساعدیمدیر روابط عمومی 
مهندس غفور علیزادهمدیر پژوهشی مرکز تبریز 
مهندس حامد منظوری روابط عمومی و دبیرخانه همایش 
آقای علی مرسلیمدیر اداری استان 
آقای فریدالدین آل یعقوب مدیر مالی استان 
آقای مهندس غلامحسین عبدیسرپرست بخش فناوری 
آقای علی متینمدیر مالی 
آقای محمدرضا قلب نوازرئیس کمیته تشریفات 
آقای فخرالدین صالحیمدیریت امور جاری 


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور