هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نورتقویم روز
تاریخ‌های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
10 تیر 1394
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
10 تیر 1394
آخرین مهلت ثبت نام
13 مهر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله
28 شهریور 1394
تاریخ برگزاری
ششم و هفتم آبان 1394
آمار بازدید

 

 آخرین فرصت واریز هزینه ثبت نام 13 مهر


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 10 تیر 1394
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 10 تیر 1394
آخرین مهلت ثبت نام 13 مهر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 28 شهریور 1394
اعلام نتایج داوری 6 مهر 1394
تاریخ برگزاری ششم و هفتم آبان 1394
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور