هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نورتقویم روز
تاریخ‌های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
10 تیر 1394
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
10 تیر 1394
آخرین مهلت ثبت نام
13 مهر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله
28 شهریور 1394
تاریخ برگزاری
ششم و هفتم آبان 1394
آمار بازدید


محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
ریاضی محض
آمار
کامپیوتر
ریاضی کاربردی
گرایش‌های دیگر ریاضی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
جبرریاضی محض
آنالیزریاضی محض
هندسه ریاضی محض
توپولوژیریاضی محض
نظریه اعدادریاضی محض
ترکیبیاتریاضی محض
ریاضی فیزیکگرایش‌های دیگر ریاضی
آموزش ریاضیگرایش‌های دیگر ریاضی
سیستم های دینامیکی و معادلات دیفرانسیلریاضی کاربردی
کاربرد ریاضی در علوم کامپیوترکامپیوتر
آنالیز عددیریاضی کاربردی
بهینه سازی و کنترلریاضی کاربردی
ریاضیات در علم و تکنولوژی و سایر گرایش‌هاگرایش‌های دیگر ریاضی
تاریخ ریاضیگرایش‌های دیگر ریاضی
علوم نظری کامپیوترکامپیوتر
آمار و احتمالآمار
آمار ریاضیآمار
تحقیق در عملیاتریاضی کاربردی
گرایش‌های دیگر آمارآمار


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور