هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نورتقویم روز
تاریخ‌های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
10 تیر 1394
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
10 تیر 1394
آخرین مهلت ثبت نام
13 مهر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله
28 شهریور 1394
تاریخ برگزاری
ششم و هفتم آبان 1394
آمار بازدید

راهنمای نگارش مقالات

  1. برای نگارش مقاله از  قالب آماده‌شده همایش XePersian یا LaTeX، که در قسمت "قالب ارسال مقالات" موجود است، استفاده نمایید.
  2. فايل "7MNCPNU_Farsi.sty" برای مقالات فارسی، بايد در پوشه فايل  XePersian مقاله باشد. اين فايل‌ در داخل فايل فشرده "Temp-7MNCPNU_Farsi.rar" موجود می‌باشد.
  3. فايل "7MNCPNU_English.sty" برای مقالات انگلیسی، بايد در پوشه فايل  LaTeX مقاله باشد. اين فايل در داخل فايل فشرده "Temp-7MNCPNU_English.rar" موجود می‌باشد.
  4. برای اجرای بدون مشکل این فایل‌ها از TeXLive‎ استفاده نمایید. امکان این که نتوانید این فایل را با ‎MikTex‎  اجرا کنید، بسیار زیاد است.
  5. راهنمای دانلود، نصب و استفاده از TeXLive در قسمت "قالب ارسال مقالات" در دسترس قرار گرفته شده است.
  6. برای بهتر شدن مقاله، دوبار آن را اجرا کنید تا پیوند‌ها در متن به درستی نشان داده شوند.
  7. نام فايل مقاله ارسالی  را به اسم خود و دیگر نویسندگان مقاله تغییر دهید (با ترتیبی که در مقاله آمده است). به عنوان مثال Mahdifar-Mahini-Vahidi و اگر دو مقاله قرار است ارسال شود، پس از نام خود و ديگر نويسندگان از پسوند A  و B استفاده شود. به عنوان مثال Mahdifar-Mahini-Vahidi-A و Mahdifar-Mahini-Vahidi-B.
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور