هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نورتقویم روز
تاریخ‌های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
10 تیر 1394
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
10 تیر 1394
آخرین مهلت ثبت نام
13 مهر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله
28 شهریور 1394
تاریخ برگزاری
ششم و هفتم آبان 1394
آمار بازدید

سخنرانان مدعو

آخرین بروزرسانی:

سه شنبه 1394/07/28 17:10

سخنرانان مدعو

 

 

دکتر مرتضی میر محمد رضائی  استاد  دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 با سخنرانی تحت عنوان  رویه های مینیمال و کاربرد آن در معماری

 چهارشنبه 11:30

 

دکتر محمد جلودار ممقانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی با سخنرانی  تحت عنوان آشنایی با برخی مدل های مالی وهندسه های متناظر با آنها

چهارشنبه 10:00

 

 

 

دکتر علی عبادیان استاد دانشگاه پیام نور تهران 

با سخنرانی  تحت عنوان چالشهای موجود رشته ریاضی و راههای برون رفت از آن 

پنجشبه 9:00

 

 

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور