هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نورتقویم روز
تاریخ‌های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
10 تیر 1394
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
10 تیر 1394
آخرین مهلت ثبت نام
13 مهر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله
28 شهریور 1394
تاریخ برگزاری
ششم و هفتم آبان 1394
آمار بازدید

قالب ارسال مقالات

دانلود قالب فارسی مقالات همایش XePersian

Temp-7MNCPNU_Farsi.pdf

7MNCPNU_Farsi.rar

دانلود قالب انگلیسی مقالات همایش LaTex

Temp-7MNCPNU_English.pdf

7MNCPNU_English.rar

فونت‌های مورد نیاز

Yas-PGaramond.rar

ParsiDigits.rar

راهنمای دانلود، نصب و استفاده از TexLive

The_TeXLive_Guide.pdf

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور