هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نورتقویم روز
تاریخ‌های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
10 تیر 1394
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
10 تیر 1394
آخرین مهلت ثبت نام
13 مهر 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله
28 شهریور 1394
تاریخ برگزاری
ششم و هفتم آبان 1394
آمار بازدید

فهرست اصلاحات مشخصات نویسندگان

30 مهر 1394

 

پایان بررسی:

یکشنبه 1394/07/03 01:58

امان از دست پژوهشگران بی دقت!!!

 

نام پژوهشگر و نویسندگان در سایت باید فارسی باشد 

استفاده از عناوین دکتر و مهندس و امثالهم که جزو شناسنامه نیست مجاز نیست

وجود اشتباه احتمالی در نام دانشگاه بر روی کارت جلسه همایش بخاطر درج مشخصات اشتباه توسط پژوهشگر است

مسئولیت اشتباهات مشخصات ثبت شده برعهده پژوهشگران است

این قسمت به پروسدینگ مربوط نیست!

 پروسدینگ مربوط به دکتر وحیدی است که خیلی دشوارتر از این اصلاحات جزئی است را انجام می دهند

چون اینکار صرفاً مربوط به مشخصات نویسندگان است ولی دکتر وحیدی باید کل مقاله را آماده چاپ نمایند

لیست پوسترهایی که مشخصات نویسندگان آن در سایت جهت چاپ در گواهی ارائه اصلاح شده 

اصلاح مشخصات مقاله 15385 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 16344 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 19546 در سایت

 اصلاح مشخصات مقاله 25552 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 26343 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 26380 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 33156 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 42596 در سایت

 اصلاح مشخصات مقاله 45976 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 48836 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 54303 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 57600 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 65888 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 84921 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 88687 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 51960 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 76481 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 45322 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 45310 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 99433 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 91379 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 76921 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 51766 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 93714 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 61470 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 56980 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 20281 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 62118 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 48866 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 46370 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله  45647 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 79759 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 38496 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 27141 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 67984 در سایت 

 

جمعه 1394/07/01 12:18

پوسترها تمام شد بجز یک مورد که نمیدانم چرا از تعداد پوسترها کاسته شده

 

فهرست اصلاحات مشخصات نویسندگان در سایت مقالات سخنرانی:

 

اصلاح مشخصات مقاله 53894 در سایت

 اصلاح مشخصات مقاله 78507 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 89805 در سایت 

 اصلاح مشخصات مقاله 69810 در سایت

 اصلاح مشخصات مقاله 95992 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 37862 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 23281 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 90492 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 17441 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 69377 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 86312 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 86031 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 94451 در سایت 

 مشخصات مقاله 30970 در سایت قابل اصلاح نیست

اصلاح مشخصات مقاله 47273 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 85076 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 57274 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 82629 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 21959 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 75409 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 75432 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 64340 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 51061 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 54526 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 99481 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 18897 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 48710 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 11826 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 20524 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 65250 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 84146 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 81476 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 38502 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 93083 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 60018 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 96678 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 41339 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 70839 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 47699 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 82424 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 73031 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 72254 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 42652 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 49321 در سایت 

اصلاح مشخصات مقاله 49617 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 56713 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 39475 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 84265 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 69146 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 88579 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 80839 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 80504 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 42477 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 32924 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 54919 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 66860 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 72913 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 24218 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 78764 در سایت - اسمتان را لطفاً اصلاح نمایید نوشتید محم هادی

اصلاح مشخصات مقاله 29371 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 10080 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 56634 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 20312 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 61931 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 83968 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 75969 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 99156 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 69013 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 54396 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 61986 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 18221 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 91424 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 97203 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 31344 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 74240 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 32888 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 68645 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 42380 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 79352 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 81997 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 37686 در سایت

اصلاح مشخصات مقاله 16866 در سایت

 

یکشنبه 1394/07/03 01:58

سخنرانیها نیز بررسی شد و تمام

 


1465
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور