سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور با محوریت فناوری نوین، صنعت و اقتصاداسلاید شو
روز شمار همایش
تا روز برگزاری همایش :تا پایان ثبت نام در همایش:تا پایان مهلت ارسال مقاله:


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


011-33033243

011-33033243

ent.mpnu@yahoo.com

ساری-کیلومتر 7 جاده خزر آباد-دانشگاه پیام نور استان مازندران

پوستر همایش
ارکان همایش

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور