کمیته اجرایی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر روح اله ندریدبیر اجرایی همایش 
آقای مجید اسدیمسئول کمیته روابط عمومی و سمعی - بصری 
خانم اسرا محتشمی رادمسئول کمیته پذیرش و تشریفات 
خانم لیلا میرزایی مقدممسئول کمیته پذیرایی و اسکان 
آقای رضا صدیقمسئول کمیته نمایشگاه و کارگاه 
خانم فاطمه گلاب عین آبادیمسئول کمیته دبیرخانه و انتشارات و امور سایت 
خانم زهرا رباط جزیمسئول کمیته سالن ها 
سید صمد مشعشعیمسئول کمیته تدارکات و پشتیبانی 


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تماس با دبیرخانه

02537179105

09125403885

02537179105

nadri@pnu.ac.ir

قم - بلوار عمار یاسر - دانشگاه پیام نور استان قم

وضعیت آب و هوا
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور