کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر سیدجواد مقدسیدبیر علمی همایش و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر منصور قربانیرییس انجمن زمین شناسی ایران 
دکتر مهدی زارععضو هیات رییسه انجمن زمین شناسی ایران 
دکتر سیدرضا مهرنیاعضو هیات رییسه انجمن زمین شناسی ایران 
دکتر پیمان افضلعضو هیات رییسه انجمن زمین شناسی ایران 
دکتر علی یساقیعضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس 
کتر حبیب قاسمیعضو هیات رییسه انجمن زمین شناسی ایران 
دکتر محمد آریامنشعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر جلیل قلمقاشعضو هیات رییسه انجمن زمین شناسی ایران 
دکتر مهناز نداییعضو هیات رییسه انجمن زمین شناسی ایران 
دکتر روح اله ندریعضو هیات رییسه انجمن زمین شناسی ایران 
دکتر علی اکبر بهاریفرعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر مهدی صفریعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر علی مظهریعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر داوود محمدیعضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا 
دکتر سعید معدنی پورعضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس 
دکتر سیدناصر رییس الساداتعضو هیات علمی دانشگاه بیرجند 
دکتر فریدون قدیمی عروس محلهعضو هیات علمی دانشگاه اراک 
دکتر پیمان رجبیعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر رحیم شعبانیانعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر فتانه تقی زاده فرهمندعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 
دکتر جعفر شریفیعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر لیلی ایزدی کیانعضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا 
دکتر حسن علیزاده عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر وحید احدنژادعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر عباس قادریعضو هیات علمی دانشگاه فردوسی 
دکتر محسن رنجبرانعضو هیات علمی دانشگاه تهران 
دکتر مهران آرینعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 
دکتر مرتضی فلاح پورعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر محمد خلجعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر رضا نوزعیمعضو هیات علمی دانشگاه تهران 
دکتر سروش مدبریعضو هیات علمی دانشگاه تهران 
دکتر محمد نخعیعضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی 
دکتر شهریار صادقیعضو هیات علمی دانشگاه امام خمینی(ره) 
دکتر فردین موسیوندعضو هیات علمی دانشگاه شاهرود 
دکتر جواد قانعی اردکانیعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر مسعود مرسلیسازمان زمین شناسی کشور 
دکتر مهدی بادپامدرس مدعو دانشگاه پیام نور 
دکتر سید احمد بابازادهعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر مهناز السادات شاه کرمیعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر امیر اثنی عشریعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر زهرا کی همایونعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر مهین محمدیعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر لی لی دانشورعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر محمد کشاورز بخشایشعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر محمد فدائیانعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر هادی یگانه فرعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر مریم اهنکوبعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر فریماه آیتیعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر تقی نبئیعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر مهدی هاشمیعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر سیده سمیه تیموریعضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
دکتر حسین جلالیمدرس مدعو دانشگاه پیام نور 
سرکار خان مهندس زهرا حاجب  


جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تماس با دبیرخانه

02537179105

09125403885

02537179105

nadri@pnu.ac.ir

قم - بلوار عمار یاسر - دانشگاه پیام نور استان قم

وضعیت آب و هوا
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور