1396/12/7

یازدهمین همایش ملی تخصصی آمار
زمان برگزاری در تاریخ 21 و 22 تیر ماه 1397 در محل دانشگاه پیام نور تکاب استان آذربایجان غربی

1394/10/1

نهمین همایش ملی تخصصی آمار
20 و 21 اسفند 1394
آخرین مهلت ثبت نام 3 بهمن 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 3 بهمن 1402
تاریخ برگزاری 4 بهمن ماه 1402
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

به دلیل اهمیت کشاورزی و تاثیر تنش های غیرزیستی روی آن، دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی بعد از برگزاری موفقیت آمیز اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی، اقدام به برگزاری دومین همایش ملی علوم کشاورزی با محوریت تنش های غیرزیستی در دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه نموده است.


آخرین مهلت ثبت نام 31 خرداد 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 31 خرداد 1397
تاریخ برگزاری زمان برگزاری در تاریخ 21 و 22 تیر ماه 1397 در محل دانشگاه پیام نور تکاب استان آذربایجان غربی
برگزارکننده دانشگاه پیام نور تکاب - آذربایجان غربی

یازدهمین همايش ملي تخصصي آمار دانشگاه پيام نور در تاريخ هاي 20 و 21 اردیبهشت 1397 به ميزباني دانشگاه پيام نور تکاب برگزار خواهد شد. هدف از برگزاري اين همايش: ارتقاء و بروز رساني آموزش علوم آماري ارائه آخرين تازه هاي علمي تخصصي آماري ارائه شيوه هاي نوين جهت ارتقاء آموزش علم آمار نقش و كاربرد علم آمار در علوم مختلف ايجاد فضايي جهت تبادل نظر و همفكري در مباحث علمي تخصصي آماري مي باشد.


آخرین مهلت ثبت نام 5 اسفند 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 5 اسفند 1394
تاریخ برگزاری 20 و 21 اسفند 1394
برگزارکننده دانشگاه پیام نور ارومیهآخرین مهلت ثبت نام 3 بهمن 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 3 بهمن 1402
تاریخ برگزاری 4 بهمن ماه 1402
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

به دلیل اهمیت کشاورزی و تاثیر تنش های غیرزیستی روی آن، دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی بعد از برگزاری موفقیت آمیز اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی، اقدام به برگزاری دومین همایش ملی علوم کشاورزی با محوریت تنش های غیرزیستی در دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه نموده است.


آخرین مهلت ثبت نام 31 خرداد 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 31 خرداد 1397
تاریخ برگزاری زمان برگزاری در تاریخ 21 و 22 تیر ماه 1397 در محل دانشگاه پیام نور تکاب استان آذربایجان غربی
برگزارکننده دانشگاه پیام نور تکاب - آذربایجان غربی

یازدهمین همايش ملي تخصصي آمار دانشگاه پيام نور در تاريخ هاي 20 و 21 اردیبهشت 1397 به ميزباني دانشگاه پيام نور تکاب برگزار خواهد شد. هدف از برگزاري اين همايش: ارتقاء و بروز رساني آموزش علوم آماري ارائه آخرين تازه هاي علمي تخصصي آماري ارائه شيوه هاي نوين جهت ارتقاء آموزش علم آمار نقش و كاربرد علم آمار در علوم مختلف ايجاد فضايي جهت تبادل نظر و همفكري در مباحث علمي تخصصي آماري مي باشد.


آخرین مهلت ثبت نام 5 اسفند 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 5 اسفند 1394
تاریخ برگزاری 20 و 21 اسفند 1394
برگزارکننده دانشگاه پیام نور ارومیه

پورتال همایش های استان آذربایجان غربی