1396/12/7

یازدهمین همایش ملی تخصصی آمار
زمان برگزاری در تاریخ 21 و 22 تیر ماه 1397 در محل دانشگاه پیام نور تکاب استان آذربایجان غربی

1394/10/1

نهمین همایش ملی تخصصی آمار
20 و 21 اسفند 1394

«دومین همایش ملی علوم کشاورزی: با محوریت تنشهای غیر زیستی»

تاریخ شروع ثبت نام در همایش 20 خرداد 1402
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 30 خرداد 1402
آخرین مهلت ثبت نام 3 بهمن 1402
آخرین مهلت ارسال مقاله 3 بهمن 1402
تاریخ برگزاری 4 بهمن ماه 1402
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه
اعلام نتایج داوری 3 بهمن 1402
برگزارکننده

به دلیل اهمیت کشاورزی و تاثیر تنش های غیرزیستی روی آن، دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی بعد از برگزاری موفقیت آمیز اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی، اقدام به برگزاری دومین همایش ملی علوم کشاورزی با محوریت تنش های غیرزیستی در دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه نموده است.پورتال همایش های استان آذربایجان غربی