چالش های ملی در احیای دریاچه ارومیه
تاریخ های مهم

حامیان همایش


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 1 بهمن 1394
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 1 بهمن 1394
آخرین مهلت ثبت نام 10 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 اردیبهشت 1395
اعلام نتایج داوری 16 اردیبهشت 1395
تاریخ برگزاری 23 اردیبهشت ماه 1395
برگزارکننده دانشگاه پیام نور شبستر و بنیس
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور